Ako investovať do akcií

Investovanie, akcie, dividendy, nominálna hodnota… Ak ste nikdy predtým neinvestovali do akcií, môže to byť zo začiatku zastrašujúci proces. Množtvo nových výrazov a hlavne niekoľko rôznych ciest k úspešnému investovaniu na akciovom trhu.

Akcie nie sú ako sporiace účty, indexové fondy alebo terminované vklady. Ich cena môže stúpať, alebo klesať. Náš článok: “Ako investovať do akcií” je tu pre všetkých, ktorý chcú spoznať akciový trh a možnosti investovania, ktoré nám ponúka.

Neviete kde začať? My Vám s tým radi poradíme!

Čo sú to akcie?

Akcia = vlastný kapitál = cenný papier. Definícia podľa učebníc ekonómie znie, že ide o majetkový cenný papier vydaný akciovou spoločnosťou, vďaka ktorému sa môžete podieľať na majetku a zisku danej spoločnosti.

Akcie sú vydávané akciovou spoločnosťou, ktorá rozdeľuje svoj základný kapitál na určitý počet akcií. Kúpou akcie poskytujete spoločnosti prostriedky na ďalšie podnikanie a kupujete si vlastne kúsok z nej. Ako majiteľ akcií máte právo na podiel zo ziskov a z majetku danej spoločnosti. Tento podiel sa rovná množstvu akcií, ktoré majiteľ vlastní.

Akcie sa môžu nakupovať a predávať na burze. V niektorých prípadoch sa nákup podielu môže vykonávať priamo v spoločnosti. Akcie sú základom portfólií mnohých investorov. Transakcie musia byť v súlade s vládnymi nariadeniami, ktoré majú chrániť investorov pred podvodnými praktikami.

Z dlhodobého hľadiska poráža investovanie do akcií akúkoľvek inú formu investovania. Nakúpiť a predať akcie môžete od rôznych overených online brokerov.


PRÁVA AKCIONÁRA

Po kúpe akcií spoločnosti sa stávate akcionárom a s tým prichádzajú aj určité práva:

 • Máte právo na podiel zo zisku,
 • Právo na dividendy – niektoré spoločnosti vyplácajú dividendy (princíp si vysvetlíme nižšie),
 • Hlasovacie právo – nie je vždy rovnaké, akciová spoločnosť si rozsah právomoci stanovuje sama,
 • V prípade, že spoločnosť v ktorej ste akcionárom zanikla, máte právo podieľať sa na likvidačnom zostatku.

DRUHY AKCIÍ

Akciová spoločnosť môže vydávať 2 druhy akcií – kmeňové a prioritné.

 • Kmeňové akcie

Ide o typ akcií, s ktorým sa stretnete na trhu najčastejšie. Ako vlastník kmeňových akcií máte všetky vyššie spomenuté práva. Okrem toho si môžete prednostne nakúpiť novo vydané akcie aby ste si udržali stále rovnaký podiel v danej akciovej spoločnosti.

 • Prioritné akcie

Prioritné akcie Vám zaručia prednostné vyplatenie dividend ako aj právo na likvidačnom zostatku pred tým ako budú vyplácaný kmeňový akcionári. S prioritnými akciami však strácate práva hlasovania na valnom zhromaždení.

Toto prioritné umiestnenie sa prejavuje prostredníctvom kompromisu medzi rizikom, výnosom a investičným princípom. Ten ukazuje, že vyššiu úroveň návratnosti je možné dosiahnuť len prevzatím vyššej úrovne rizika.

Majitelia kmeňových akcií majú vyššiu návratnosť oproti prioritným investorom. Na druhej strane sú však vystavení väčšiemu riziku, keďže sú až na spodku v hierarchií rozdelenia majetku.

Princíp akcií

Akciová spoločnosť predáva akcie, aby zvýšila finančné prostriedky pre fungovanie ich podnikania. Akcionár si tak nakúpi podiel spoločnosti. V závislosti od typu akcií má nárok na časť majetku a príjmov. Inými slovami, akcionár je teraz vlastníkom vydávajúcej spoločnosti.

Vlastníctvo sa určuje podľa počtu akcií, ktoré osoba vlastní, v pomere k počtu nesplatených akcií. Napríklad ak má spoločnosť 1000 akcií a akcionár vlastní 100 akcií, má nárok na 10% majetku a príjmov spoločnosti. Akcionári ale nevlastnia spoločnosť, vlastnia iba podiel vydaný spoločnosťou.

Špeciálnym prípadom sú korporátne firmy. S takouto organizáciou zaobchádza zákon ako s právnickou osobou. Myšlienka, že spoločnosť je “osobou” tak umožňuje spoločnosti vlastniť ich majetky. Firemná kancelária plná stoličiek a stolov patrí korporácii, nie akcionárom.

Na svetovom trhu je obrovské množstvo akciových spoločností. Vy si však môžete nakúpiť akcie len tých spoločností, ktoré na trhu vystupujú ako verejne obchodované firmy. Takéto spoločnosti si môžete vyhľadať na verejne dostupných zdrojoch – napríklad Google Finance.

V nižšie uvedenom grafe nájdete aktuálny vývoj akcií tých najznámejších spoločností, ktorých podielovým vlastníkom môžete byť aj vy.

Akcie nájdeme na rôznych burzách. Každá akcia má unikátne označenie, ktoré jej prislúcha – TICKER. Niekoľko písmenková skratka, ktorú budete na burze vyhľadávať.


BURZA

Burzu si môžete predstaviť ako svetové online trhovisko na ktorom, okrem iného, nájdete cenné papiere – akcie spoločností. Táto inštitúcia je regulovaná a slúži na organizáciu trhových procesov, investičných nástrojov a reguláciu cien v závislosti od dopytu a ponuky.

Svetové burzy môžeme tiež nájsť pod skratkami. Ikonická a vo svete najviac spomínaná je burza v New Yorku na Wall Street – NYSE. Skratka BSSE napríklad patrí Bratislavskej burze cenných papierov. Najvyužívanejšia burza v Európe sa nazýva Euronext. Jej skratka je ENX a sídla má v Paríži, Amsterdame, Lisabone aj v Bruseli. Patrí však pod skupinu New York-skej burzy takže ju môžete nájsť aj pod označením NYSE Euronext.


SPÔSOB OBCHODOVANIA S AKCIAMI

Spôsob, akým narábate s akciami môže mať 2 smery: investovanie a trading. Investovanie je najbežnejší spôsob a vhodný aj pre začiatočníkov. Do akcií investujete s predpokladom, že bude firma prosperovať, ceny jej akcií rásť a vy ich jedného pekného dňa predáte za niekoľkonásobok. Investícia do akcií nie je krátkodobá záležitosť. Ide o vidinu dlhodobých výnosov.

Trading je spôsob obchodovania vhodný najmä pre skúsených obchodníkov. Trading zahrňuje veľmi náročné rozhodovanie, psychológiu, vyžaduje množstvo času, znalostí, kritické myslenie. Ide o veľmi rizikový spôsob obchodovania zameraný na krátkodobé zmeny cien a predvídanie správania sa trhu. V našom článku sa budeme venovať klasickému spôsobu investovania do akcií, nie tradingu.


AKO SA URČUJE CENA AKCIÍ?

Pri vstupe novej spoločnosti na burzu cenných papierov je usporiadaná 1. verejná ponuka akcií. Pri tejto udalosti sa stretnete so skratkou IPO, z anglického “Initial Public Offering”. Ide o oficiálny vstup a prvotný predaj akcií novej spoločnosti na trhu s cennými papiermi.

Burza ponúka priestor, kde sa obchodovanie vykonáva spárovaním kupujúcich a predávajúcich. Na prístup k týmto obchodom budete potrebovať brokera. Broker má funkciu sprostredkovateľa medzi predávajúcim a kupujúcim. Prístup k platforme získate až po registrácií u jedného z kvalifikovaných brokerov.

Prehľad brokerov a ich porovnanie si môžete pozrieť v našom veľkom porovnaní brokerov na rok 2024.

Každá akcia má svoju trhovú a nominálnu hodnotu.

 • Trhová hodnota akcie je tá, za ktorú je predávaná akcia na burze. Táto cena neustále narastá alebo klesá avšak Váš podiel v spoločnosti ktorej akcie vlastníte ostáva nezmenený. Je tvorená neustálou zmenou ponuky a dopytu. Ak sa stretneme na trhu s vysokým dopytom ale nižšou ponukou, ceny akcií rastú. Naopak, zvyšujúca sa ponuka značí pokles cien akcií.
 • Nominálna hodnota akcie predstavuje to, aký podiel Vám prislúcha zo základného kapitálu danej spoločnosti. Na zjednodušenie – čím viac akcií danej spoločnosti nakúpite, tým viac z nej vlastníte.

Výsledná cena akcií je teda súhra niekoľkých ukazovateľov. Netvorí sa niekde za počítačom v kancelárií. Ovplyvňuje ju mnoho faktorov a dianie na celom svete. Okrem dopytu a ponuky ovplyvnia cenu akcií aj politické faktory, rôzne udalosti alebo kauzy v spoločnosti, očakávaný úspech či neúspech, nové trendy na trhu, finančná stabilita alebo samotná nálada na trhu. Koniec koncov ju ovplyvňuje všetko, čo sa deje aj nám, investorom a nie len to čo sa deje vo vnútri spoločnosti.

Výnosy z akcií a dividendy

Zisk z akcií môžete dosiahnuť dvomi cestami. Prvá je zhodnotenie danej akcie/akcií. V tomto prípade počkáte na rast a úspech spoločnosti, tým pádom porastie aj cena akcií, ktoré vlastníte a Vy ich môžete v budúcnosti predať so ziskom.

Druhým spôsobom je vyplácanie dividend. Ide o pravidelný príjem vďaka tomu, že takéto akcie vlastníte. Spoločnosť môže z hľadiska spôsobu spracovania svojho zisku vydávať 2 druhy akcií:

 • Rastové = zisk spoločnosti zostáva v nej a investuje ho do ďalšieho rozvoja. Ten by mal zabezpečiť prosperitu spoločnosti a ďalší nárast hodnoty akcií.
 • Dividendové = v tomto prípade je zisk spoločnosti rozdelený medzi akcionárov. Dividendy sú vyplácané na pravidelnej báze. Tým, že takéto akcie vlastníte a spoločnosť má pozitívne zisky, zaručíte si pravidelný príjem.
akcie

ČO SÚ TO DIVIDENDY ?

Dividenda je rozdelenie časti ziskov spoločnosti medzi jej akcionárov. Toto rozdelenie určuje predstavenstvo spoločnosti. Zisk investora z dividend závisí od počtu akcií, ktoré vlastní. Ako sme už spomínali, to že vlastníte akcie spoločnosti, neznamená automaticky, že Vám budú vyplácané aj dividendy. Môžete totižto vlastniť akcie spoločnosti, ktoré sú definované ako rastové. V tom prípade dosiahnete zisk výhodným predajom takýchto akcií.

 • DIVIDEND YELD alebo dividendový výnos predstavuje pomer medzi aktuálnou hodnotou akcie a výškou dividend. Označuje percentuálnu hodnotu jednej akcie, ktorú spoločnosť vypláca svojim akcionárom.
SP500-dividendy
Na grafe môžete vidieť vyplácanie dividend v indexe S&P 500

AKO FUNGUJÚ DIVIDENDY?

Dividendy sú schválené akcionármi cez ich volebné právo. Napriek tomu, že divideny sú bežne vyplácané v hotovosti, dividendy môže byť vyplatené vo forme akcií.

Dividenda je odmena, ktorá je vyplatená akcionárom za to, že investujú do konkrétnej spoločnosti. Zvyčajne sa odvíja od ziskov spoločnosti. Väčšina ziskov aj tak ostáva v spoločnosti, čo sa nazýva nerozdelený zisk. To sú financie, ktoré slúžia pre chod firmy.

Dividendy môžu byť vyplácané v rôznych časových intervaloch. Zvyčajne štvrťročne, alebo ročne. V raritných prípadoch sú dividendy vyplácané mesačne.

Na akciovom trhu sa môžete stretnúť s pojmami ako dividendový aristokrati alebo dividendoví králi.

 • Dividendoví aristokrati predstavujú spoločnosti, ktoré boli schopné vyplácať dividendy nepretržite najmenej 25 rokov, pričom hodnota dividendy sa zakaždým zvyšovala. K dividendovým aristokratom zaraďujeme spoločnosti ako Wolters Kluwer (WKL), Caterpillar (CAT),
  L’Oréal (OR) alebo McDonald’s Corp (MCD).
 • Dividendoví králi reprezentujú spoločnosti, ktoré vyplácajú akcionárom dividendy najmenej 50 rokov, pričom sa hodnota dividendy zakaždým zvyšovala. Sem zaraďujeme napríklad spoločnosť Coca-Cola (KO), 3M Company (MMM), Johnson & Johnson (JNJ) alebo aj PepsiCo (PEP).

Všetky spoločnosti zaraďujúce sa medzi dividendových kráľov alebo aristokratov nájdete v akciovom indexe S&P 500.


DANE

Aj zisk z dividend podlieha daňovému systému. Zdanenie ziskov sa Vás dotýka v prípade že predáte svoje akcie skôr ako uplynú 3 roky od ich kúpy, pričom hodnota presiahne 4 000 EUR za rok. Rozdiel v zdanení je aj podľa toho či vystupujete na finančnom trhu ako zamestnanec alebo SZČO.

Prečo by ste mali začať investovať do akcií teraz

Vlastníctvo akcií Vám dáva potenciálny podiel na zisku spoločnosti. Vybrať si môžete jednu z najziskovejších spoločností. Napríklad index S&P 500 si od roku 1959 až do roku 2009 udržal ročnú návratnosť 7%, upravenú podľa inflácií. V porovnaní Barclay U.S. Aggregate bond mal ročnú návratnosť iba 4.67%. Akcie dlhodobo prekonávajú investície s pevným výnosom.

Aj keď nákup akcií nieje úplne bez riziká, investori používajú akcie ako jednu z možností pre sporenie a dôchodkový plán. Vaše portfólio rastie súbežne s akciami. Pamätajte, že cena akcií môže rovnako klesať a môžu tak stratiť na hodnote. Nie je žiadna garancia vrátenia vašich stratených investícií.

Akcie patria medzi najbežnejšie investície, ako diverzifikovať vaše portfólio. Investori môžu kúpiť rôzne akcie. K dispozícií majú rôzne sektory, či už ide o technologických gigantov, alebo elektronické obchody. Čím viac je portfólio rozmanitejšie, tým menšia je miera rizika.

Napríklad spoločnosť, ktorá produkovala lekárske a lekárenské produkty, mohla zažiť rekordné predaje počas pandémie COVID. Na druhú stranu automobilky dosahovali podpriemerné výsledky. Vlastniť niekoľko spoločností z rôznych sektorov môže pomôcť investorovi. Zatiaľ čo jedna spoločnosť je v mínusových číslach, druhá môže so svojimi ziskami ťahať celé portfólio.

Základné pravidlá investovania do akcií

Alebo, čo všetko treba vedieť pred tým, ako sa do investovania pustíte.

 • Investovanie do akcií nie je krátkodobá záležitosť. Niekedy môžete na výhodný predaj akcií čakať aj 10 či 15 rokov. Preto je dôležité si premyslieť, ako dlho peniaze vložené do akcií nebudete potrebovať späť.
 • Výnos z akcie predstavuje rozdiel medzi cenou, za ktorú ste akcie nakúpili a cenou, za ktorú akcie predáte. Ďalším výnosom pre Vás môžu byť vyplatené dividendy, ak takýto typ akcií vlastníte.
 • S akciami je možné vytvárať aj krátkodobé, aktívne obchody. Ide však o veľmi precíznu prácu, plnú sledovania vývoja trhu, pohrávania sa s rôznymi myšlienkami, prehľadom medzi štatistikami, grafmi a historickým vývojom akcií. Vyžaduje si to množstvo času, praxe aj vedomostí. Takéto krátkodobé obchody je spravidla vhodné nechať na niekoho, kto s tým má bohaté skúsenosti.
 • Riziko, ktoré so sebou prináša investícia do akcií, môžete znížiť práve jej rozdelením. Diverzifikujte svoju investíciu medzi viaceré spoločnosti, najlepšie s úplne odlišných odvetví. Kým spoločnosti z technologického odvetvia prosperujú, iné môžu stagnovať. Ani neviete ako, a karty sa obrátia. Rozhodením investície znížite riziko, ktoré by mohlo spôsobiť pokles hodnoty všetkých Vašich akcií naraz.
 • Pokiaľ sa na riadenie takejto investície naozaj necítite, vyhľadajte vhodného odborníka. Brokerov máme na finančnom trhu stále viac a stále skúsenejších. Dokonca ich nemusíte hľadať ďaleko, niekoľko skvelých nájdete aj na Slovensku.

Postup, ako investovať do akcií

1. krok – Stanovte si svoje ciele a sumu, ktorú ste ochotný investovať

Než začnete investovať peniaze do čohokoľvek, musíte sa najprv uistiť, že vaša celková finančná situácia je zabezpečená a máte investície na pokrytie vašich dlhov a financie na chod života a domácnosti. Všeobecne platí, že 10 % vášho príjmu by ste mali investovať, ak však máte pokryté svoje výdavky. Potom môžete investovať zvyšok.

Na čo nezabudnúť pred tým ako začnete investovať do akcií?

 • Zamestnanie – uistite sa, že vaša práca, aj váš príjem sú dostatočne bezpečné, aby ste mohli začať investovať.
 • Dlh – ak máte významný objem nesplateného úveru, možno by bolo lepšie ho najprv znížiť refinancovaním úveru. Nikdy by ste nemali investovať peniaze do akcií, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť.
 • Rodinná situácia – ak vám práve pribudol prírastok do rodiny, možno budete potrebovať všetok svoj dostupný príjem. Rodinné financie by mali byť stabilné skôr, ako začnete investovať.
 • Rozpočet pre domácnosť – mali by ste mať vo svojom rozpočte určitý priestor na nepredvídateľné udalosti, alebo 2 mesačný výpadok príjmu. Máte svoj príjem poistený?

2. krok – Zhodnoťte svoju toleranciu k riziku

S akciovým trhom a investovaním je spojená určitá neistota. Je potrebné zvážiť do akej miery ste ochotný podstupovať riziko na finančných trhoch. Podľa toho si potom môžete vyberať aj výšku Vašich investícií, portfólio či stratégiu.

Podľa toho rozlišujeme rastové akcie, ktorým ide o rýchli zisk za cenu vysokého rizika. Na druhej strane máme hodnotové akcie s nižším rizikom a dlhodobým stabilným rastom.

3. krok – Určite si štýl investovania

Všetci máme k peniazom iný vzťah. Niekto z nás sa chce stať aktívnym investorom, zatiaľ čo ostatní radšej vložia svoje peniaze do rúk skúseným obchodníkom. Podľa toho si môžete určiť svoj spôsob investovania:

 • Investovať na vlastnú päsť.
 • Spolupracovať s finančným poradcom alebo brokerom.

4. krok – Otvorte si účet u brokera, ktorý vám sprostredkuje nákup na finančných trhoch

BrokerMin. investíciaMožnosť obchodovať akcieRecenziaWebová stránka
interactive-brokers-recenzia0 €ÁNO★★★★★
Prečítať recenziu
Vytvoriť účet
*Váš kapitál je spojený s rizikom.
saxo-bank-recenzia0 €ÁNO ★★★★
Prečítať recenziu
Vytvoriť účet
*Váš kapitál je spojený s rizikom.
etoro_logo50 USDÁNO ★★★★
Prečítať recenziu
Vytvoriť účet
* 78 % CFD účtov retailových investorov stráca peniaze
xtb_recenzia_logo 0 € (odporúčané 400 €) ÁNO ★★★★
Prečítať recenziu
Vytvoriť účet
*Váš kapitál je spojený s rizikom.

Finančné rozdielové zmluvy (CFD) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 66 – 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy (CFD) fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.


AKO FUNGUJE BROKER ?

Ide o finančnú inštitúciu, ktorá sa zaoberá obchodovaním s cennými papiermi. Je to vlastne sprostredkovateľ medzi Vami, ako investormi, a finančným trhom. Poskytuje Vám priestor obchodnej platformy, kde sa vykonávajú transakcie, informácie o finančných trhoch ako aj pomocnú ruku pri samotných transakciách.

Portfólio u brokera si môžete vyskladať aj sami. Väčšinou však už ponúkajú aj hotové balíky pre uľahčenie investovania začiatočníkom. Účet si založíte bez problémov a online. Väčšinou potrebujete jeden alebo dva rôzne doklady totožnosti.

Pri výbere vhodného brokera nezabudnite na tieto ukazovatele:

 • Poplatky,
 • bezpečnosť a regulácia príslušným finančným orgánom,
 • výška minimálneho vkladu,
 • zákaznícka podpora,
 • dostupnosť a rôznorodosť produktov,
 • užívateľsky prívetivá platforma,
 • referencie,
 • v prípade vyplácania dividend si overte do akej miery Vám broker pomôže s daňovým priznaním.

5. Krok – Diverzifikujte svoje riziko

Je dôležité diverzifikovať svoje riziko, aby sa nestalo, že zainvestujete všetok svoj kapitál do jednej akcie, a daná firma následne zbankrotuje. Preto diverzifikujte svoj kapitál do rôznych aktív, aby ste minimalizovali svoje riziko.

Diverzifikovať sa dá rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob je, že môžete nakúpit index, kde zainvestujete malý podiel do viacerých spoločností v danom indexe. Diverzifikovať nemusíte len akciami, ale aj inými investičnými nástrojmi ako sú investície do nehnuteľnosti, kryptomeny, investícia do stále obľúbenejšieho zlata alebo do podielových fondov a ETF.

Mohol by Vás zaujímať náš podrobnejší článok ako investovať peniaze čo najlepšie.

Populárne akcie firiem

SpoločnosťTicker
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
Nio Inc.NIO
NVIDIA CorporationNVDA
Gazprom PAOGAZP
Meta Platforms IncFB
Mastercard IncMA
Alibaba Group Holding Ltd9988
Airbnb IncABNB
Visa IncV
Twitter IncTWTR
Microsoft CorporationMSFT
Alphabet Inc Class AGOOGL
Amazon.com, Inc.AMZN
Netflix IncNFLX
Apple IncAAPL
Tesla IncTSLA
Palantir Technologies IncPLTR

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 2

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

 • Marek Kalina

  Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

  View all posts
Súhlas GDPR so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom