Čelíme vysokej inflácii – inflácia v roku 2023

Téma inflácie sa určitým spôsobom dotýka každého z nás. Mnohé domácnosti boli nútené znížiť svoje mesačné výdavky pod vplyvom postupného značného rastu cien od roku 2022. V článku sa dozviete podrobnejšie informácie o zmenách jednotlivých cien, ako aj analytické predpovede na nadchádzajúce obdobie. Zistite viac o vplyve rastu cien tovarov a služieb nielen na Slovensku, ale aj v eurozóne a USA.

Inflácia v eurozóne 2023

V eurozóne sa na meranie inflácie spotrebiteľských cien používa harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP). Tento index vyjadruje priemernú zmenu cien spotrebných tovarov a služieb nakupovaných domácnosťami v eurozóne v priebehu určitého času. Je “harmonizovaný”, pretože všetky krajiny Európskej únie používajú rovnakú metodiku. Vďaka tomu je možné porovnávať údaje jednej krajiny s údajmi inej krajiny.

Na konci každého mesiaca sa zverejňuje rýchly odhad celkovej inflácie v eurozóne za daný mesiac. Na odvodenie reprezentatívneho koša tovarov a služieb, ktoré sa majú oceňovať každý mesiac, sa používa výber vzorky. Za presné vymedzenie koša sú zodpovedné národné štatistické úrady, ktoré vyberajú najreprezentatívnejšie položky pre každú kategóriu výrobkov. 

Preto každý národný HICP bude zahŕňať chlieb a autá, ale druh chleba, značka a model auta sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, čo odráža národné spotrebiteľské zvyklosti. Na účely HICP sa zbierajú milióny cien v obchodoch a na internete vďaka automatizovanému zberu údajov z webových stránok, pokladničných skenerov a prieskumov. Pokrývajú celú eurozónu a sú zoskupené až do 295 kategórií výrobkov.

Rast spotrebiteľských cien v eurozóne

Rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa v marci tohto roku zmiernil na 6,9 % zo zaznamenanej hodnoty 8,5 % vo februári tohto roku. Za patričný dôvod sa považuje pokles cien v energetike. Uvedenými dosiahnutými údajmi sa prekonali aj odhady analytikov, ktorí predpokladali pokles inflácie v marci 2023 na 7,1 %.

Hlavné zložky inflácie v eurozóne podľa predbežných údajov

februármarec
rast cien potravín, alkoholu a tabaku15 %15,4 %
rast cien služieb4,8 %5 %
rast cien priemyselných produktov6,8 %6,6 %

Vo februári bol zaznamenaný nárast cien energií o 13,7 % a následne v marci ich pokles o 0,9 %. To je zásadná zmena v cene energií po ich dvojcifernom tempe rastu v predchádzajúcom roku. Nárast cien zemného plynu v eurozóne nastal ako dôsledok ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. To následne spôsobilo rast celkovej inflácie.

Hlavné zložky inflácie

Každá z hlavných zložiek prispieva k celkovej inflácii v eurozóne v rôznej miere. Z hľadiska váh na rok 2023 pri 100 % podiele celkového HICP sú najväčšou zložkou služby, ktoré predstavujú približne 43,5 % výdavkov na konečnú peňažnú spotrebu domácností v eurozóne. Za ňou nasledujú neenergetické priemyselné tovary s približne 26,3 %.

Na potraviny, alkohol a tabak pripadá približne 20 % a na energie 10,2 %. Spolu tvoria menej ako jednu tretinu výdavkov eurozóny, ale môžu mať významný vplyv na celkovú infláciu, keďže ich ceny majú tendenciu kolísať podstatne viac ako ostatné zložky.

Mohlo by Vás zaujímať: Čo by ste mali vedieť o svojich financiách?

Inflácia na Slovensku v roku 2023

V januári 2023 došlo k nárastu energií v polovičnom tempe v porovnaní so 40 % na jeseň minulého roka. Ceny viacerých komodít sa podarilo stabilizovať a vrátiť na úroveň pred začatím ruskej agresie. Napriek tomu sa vo februári inflácia na Slovensku dostala na úroveň 15,5 % a je štvrtá najvyššia spomedzi krajín eurozóny. 

Odhady hovoria o jednocifernej hodnote inflácie, čím sa potvrdzuje, že najhoršie obdobie máme za sebou. Dosiahnutie želanej úrovne však potrvá viac ako jeden rok. Centrálne banky sú o niečo opatrnejšie v pozitívnych predpokladoch týkajúcich sa jadrovej inflácie, ktorá dosiahla rekordné hodnoty. 

Inflačné očakávania 

Inflačné očakávania obyvateľov našej krajiny po roku 2022, a s ním súvisiacich rekordne vysokých hodnotách, začínajú klesať. Inflačné očakávania majú značný vplyv na rozhodnutia v otázkach sporenia a nakupovania, vo výbere hypotéky či v požadovanej výške mzdy. Inflačné očakávania ľudí by mali klesnúť s poklesom cien potravín.

Inflácia a mzdy

Zvýšená požadovaná výška mzdy zo strany zamestnancov bola vyvolaná vysokou mierou inflácie. Následne došlo k zvýšeniu platov, ktoré však rástli pomalším tempom ako inflácia. Uvedená situácia zapríčinila zníženie rozpočtov jednotlivých domácností a v mnohých prípadoch použitie úspor

produktmedzimesačný vývoj marec 2023 v porovnaní s februárom 2023medziročný vývoj marec 2023 v porovnaní s marcom 2022
mäsonárast o 2,2 %nárast o 30,5 %
zeleninanárast o 9,8 %nárast o 32,1 %
chlieb a obilninynárast o 1,3 %nárast o 27,2 %
mlieko, syry a vajcianárast o 0,3 %nárast o 35,7 %
cukor a cukrovinkynárast o 2,7 %nárast o 30,3 %
oleje a tukypokles o 2,5 %nárast o 28,3 %
nealkoholické nápoje nárast o 2 %nárast o 19,6 %
pohonné hmotypokles o 2,4 %pokles o 7,1 %

V marci 2023 sa index spotrebiteľských cien medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 14,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 15,7 % a za domácnosti dôchodcov o 15,8 %. Spolu za tri mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 15,1 %. Medziročne dosiahla čistá inflácia hodnotu 12 % a medzimesačne 0,8 %.

Zistite viac: TOP 7 najväčších ekonomických kríz

Inflácia v USA

Spotrebiteľské ceny v USA sa v marci nezvýšili, keďže cena benzínu klesla, ale stále vysoké nájomné udržiava základné inflačné tlaky. To pravdepodobne spôsobí, že Federálny rezervný systém v nasledujúcich mesiacoch opäť zvýši úrokové sadzby. Inflácia v službách vykazovala známky zmierňovania. 

Index spotrebiteľských cien (CPI) v marci vzrástol o 0,1 % po tom, ako sa vo februári zvýšil o 0,4 %. Pokles cien benzínu o 4,6 % bol kompenzovaný vyššími nákladmi na prenájom. Ceny benzínu by sa mali opäť zvýšiť po tom, ako Saudská Arábia a ďalší producenti ropy z OPEC+ oznámili ďalšie zníženie ťažby ropy.

Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters vyjadrili, že index spotrebiteľských cien v marci vzrástol o 0,2 % a medziročne sa zvýšil o 5,2 %. Uvedená hodnota predstavuje najnižší medziročný nárast od mája 2021. Medziročný CPI dosiahol v júni vrchol na úrovni 9,1 %, čo bol najvyšší nárast od novembra 1981, ktorý po počiatočnom náraste cien energií po ruskej invázii na Ukrajinu ustupuje.

Ceny nájomného, leteniek, základných služieb a tovarov 

Vzhľadom na to, že nezávislé merania ukazujú, že nájomné sa vyznačuje klesajúcou tendenciou, očakáva sa, že inflácia v oblasti bývania bude v tomto roku naďalej ustupovať. 

Ceny leteniek sa zvýšili o 4 % napriek klesajúcim cenám energií, čo podľa niektorých ekonómov vypovedalo o vyšších mzdách a jarnom cestovaní. Výrazne vzrástli aj náklady na ubytovanie v hoteloch a moteloch. Podľa výpočtov ekonómov ceny základných služieb mimo bývania stúpli o 0,4 % v marci po predchádzajúcom zvýšení o 0,5 % vo februári. 

Základné ceny tovarov vzrástli o 0,2 % po tom, ako sa vo februári nezmenili. Zvýšili sa ceny odevov a nových motorových vozidiel, ale ceny ojazdených osobných a nákladných automobilov si zachovali klesajúci trend.

Porovnanie spotrebiteľských cien v eurozóne

Nasledujúce grafy zobrazujú celkovú mieru inflácie, ako aj mieru inflácie jednotlivých produktov a služieb v eurozóne za rok 2022 + za mesiace január a február roku 2023. 

Miera inflácie – index spotrebiteľských cien v eurozóne

Miera celkovej inflácie a rast cien za bývanie, elektrinu a plyn
Miera inflácie jednotlivých položiek
Miera inflácie jednotlivých služieb

Zistite viac: Právo na hotovostné platby putuje do Ústavy SR kvôli obave z digitálneho eura

Ako ochrániť peniaze pred infláciou?

Pre bežného spotrebiteľa môžu zvýšené ceny znamenať obmedzenie akýchkoľvek výdavkov, ktoré nespadajú k základným a nevyhnutným potrebám. Investori sa pravdepodobne viac obávajú, že ich finančné prostriedky na trhu stratia hodnotu.

Zistite, do čoho sa oplatí investovať v roku 2023 v samostatnom článku a ochránte tak svoje peniaze pred infláciou.

Bezpečné investovanie počas inflácie

1. TIPS

TIPS znamená Treasury Inflation-Protected Securities (cenné papiere chránené pred infláciou). TIPS sú štátne dlhopisy, ktoré odrážajú rast a pokles inflácie. Keď inflácia stúpa, stúpa aj vyplácaná úroková sadzba, keď nastane deflácia, úrokové sadzby klesajú.

Keďže TIPS sú kryté federálnou vládou USA, sú jednou z najbezpečnejších investícií pre vaše peniaze a predstavujú účinný spôsob ako diverzifikovať vaše investície a zároveň doplniť budúci dôchodkový príjem.

Portfóliová strategička spoločnosti Morningstar, Amy Arnott, sa vyjadrila, že cena TIPS sa pohybuje nahor v súlade s indexom spotrebiteľských cien a tak pomáha chrániť pred neočakávanými skokovými nárastmi inflácie. „TIPS sú zďaleka najlepším zabezpečením proti inflácii pre priemerného investora“, povedala pre časopis Select.

2. Hotovosť

Podľa Amy Arnott sa hotovosť ako poistka proti inflácii často prehliada. „Hoci hotovosť nie je rastovým aktívom, v nominálnom vyjadrení zvyčajne udrží krok s infláciou, ak je inflácia sprevádzaná rastom krátkodobých úrokových sadzieb.“, vyjadrila sa Arnott.

3. Krátkodobé dlhopisy

Udržiavanie peňazí v krátkodobých dlhopisoch je podobná stratégia ako udržiavanie hotovosti na sporiacom účte. Vaše peniaze sú v bezpečí a dostupné.

Ak rastúca inflácia vedie k vyšším úrokovým sadzbám, krátkodobé dlhopisy sú odolnejšie, zatiaľ čo dlhodobé dlhopisy utrpia straty. Z tohto dôvodu je najlepšie držať sa krátkodobých až strednodobých dlhopisov a vyhýbať sa všetkému, čo je dlhodobo zamerané, navrhuje Diahann Lassusová, CFP a riadiaca riaditeľka spoločnosti Peapack Private Wealth Management.

Diahann Lassusová upozornila na uistenie sa investorov, či ich dlhopisy alebo dlhopisové fondy sú krátkodobé, pretože budú menej postihnuté, ak úrokové sadzby začnú rýchlo rásť. „Investori môžu tiež reinvestovať krátkodobé dlhopisy s vyššími úrokovými sadzbami, keďže dlhopisy sú splatné“, dodala Arnott.

4. Akcie

Amy Arnott, portfóliová strategička spoločnosti Morningstar, sa vyjadrila, že akcie môžu byť dobrým dlhodobým zabezpečením proti inflácii, ale v krátkodobom horizonte môžu utrpieť, ak inflácia prudko stúpne. 

Ak ste vo svete investovania nováčikom, začať je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Potrebujete si otvoriť účet prostredníctvom brokerskej spoločnosti a jej obchodnej platformy. Najlepší brokeri pre obchodovanie s akciami bez poplatkov majú najširšiu ponuku investičných možností, používateľsky prívetivú technológiu, kvalitnú zákaznícku podporu a vzdelávacie zdroje.

Pri výbere správneho brokera vám pomôžu naše recenzie a porovnania jednotlivých brokerov.

interactive-brokers-recenziaxtb_recenzia_logoetoro_logo
5/53/54/5
Interactive Brokers Recenzia XTB Recenzia eToro Recenzia
Navštívte stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom
Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom
Navštíviť stránku
*Váš kapitál je spojený s rizikom

Finančné rozdielové zmluvy (CFD) sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 66 – 89 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy (CFD) fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Zistite, ako sa vyhnúť plateniu dane z príjmov pri investovaní.

5. Nehnuteľnosti

Nehnuteľnostiam sa tradične darí v obdobiach vyššej inflácie, pretože hodnota nehnuteľnosti sa môže zvýšiť. To znamená, že váš prenajímateľ vám môže účtovať vyšší nájom, čo následne zvyšuje jeho príjem, takže je v súlade s rastúcou infláciou.

Obdobie po pandémii však môže zmeniť spôsob, akým nehnuteľnosti reagujú na vyššiu infláciu. Dopyt po komerčných nehnuteľnostiach, ako sú kancelárske a maloobchodné priestory, je stále v útlme, pretože čoraz viac spoločností praktizuje prácu na diaľku. V poslednom čase rýchlo rastú aj sadzby hypoték.

Aké sú výhody investovania do nehnuteľnosti? Viac sa dozviete v našom samostatnom článku.

6. Zlato

Zlato V síce v krátkodobom horizonte nechráni pred rastúcou infláciou, ale v dlhodobom horizonte (to znamená desaťročia) má tendenciu držať krok, resp. aj prekonať mieru inflácie. Zlato má na trhu už stáročia priaznivú hodnotu. V budúcnosti vždy získate za zlato dobré zhodnotenie napriek tomu, že jeho cena tiež kolíše.

Prečítajte si viac o priaznivých dôvodoch investovania do zlata.

7. Komodity

Ceny surovín, ako je ropa, kovy a poľnohospodárske produkty, zvyčajne rastú spolu s infláciou, takže môžu byť dobrým zabezpečením proti nej. Ceny komodít závisia najmä od ponuky a dopytu, ktoré môžu byť veľmi nepredvídateľné. To z nich robí rizikovú investíciu. Navyše investori využívajú pákový efekt, takže šanca na zisk je vysoká, ale rovnako vysoké je aj riziko strát.

Mohlo by vás zaujímať: Obrázok výbuchu v Pentagóne vytvorený umelou inteligenciou spôsobil zadrhnutie akciového trhu

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 1

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

  • Marek Kalina

    Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

    View all posts
Súhlas GDPR so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom