Benjamin Graham

« Back to Glossary Index

Benjamin Graham bol americký ekonóm a profesionálny investor. Býva považovaný za otca investovania do hodnoty. Na jeho obchodnú filozofiu naviazal Warrenn Buffett. Svoju investičnú filozofiu zhrnul v knihe  „Security analysis“.

« Back to Glossary Index