Devízové rezervy

« Back to Glossary Index

Devízové rezervy – sú vlastne devízy daných štátov,  s ktorými hospodári centrálna banka zeme. Tieto devízové rezervy sú samozrejme zložené z rôznych mien, najväčšie zastúpenie však majú doláre a eurá. V prípade, že centrálna banka potrebuje ovplyvniť devízový kurz niektorej domácej meny, alebo musí zaistiť devízovú likviditu štátnych orgánov, ponúka tieto devízy na predaj (prípadne ich nakupuje).

Súhlas GDPR so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom