Diverzifikácia

Diverzifikácia – je pojem, ktorý zahŕňa rozloženie investícií do rôznych typov finančných inštrumentov. Účel tohto rozloženia je vytvorenie nového portfólia s maximálnym ziskom a zároveň minimálnym rizikom.

Zdielaj to: