Dividendy

« Back to Glossary Index

Dividendy – sú výnosy, ktoré vypláca akciová spoločnosť ako podiel na zisku. Ich výška závisí od hospodárskeho výsledku danej spoločnosti, no musí prejsť schválením. O toto schválenie sa stará valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Súhlas GDPR so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom