Fundamentálne správy

« Back to Glossary Index

Fundamentálne správy – sú také správy, ktoré sú prinášané z ekonomického, sociálneho a politického smeru. Svojím spôsobom totiž ovplyvňujú dopyt a ponuku a teda aj ceny.

« Back to Glossary Index