GLOBÁLNE AKCIOVÉ PORFÓLIO

GLOBÁLNE AKCIOVÉ PORFÓLIO – portfólio, ktoré tvoria všetky svetové akcie