MARKET MAKING

« Back to Glossary Index

MARKET MAKING (tvorba trhu) – situácia, ktorú ma na starosti market maker. Ten sa zaväzuje priebežne kótovať nákupné a predajné kurzy pre vybraný menový pár, čím dokáže zabezpečovať likviditu.

« Back to Glossary Index