MARKET MAKING

MARKET MAKING (tvorba trhu) – situácia, ktorú ma na starosti market maker. Ten sa zaväzuje priebežne kótovať nákupné a predajné kurzy pre vybraný menový pár, čím dokáže zabezpečovať likviditu.