Oplatí sa investovať do štúdia?

Ekonomická Univerzita v Bratislave, s viac ako 112-tisíc absolventmi, je hrdá na svoju dlhú históriu v oblasti vzdelávania. Vnuknú sa aj vám niekedy otázky ohľadom osudu vašich bývalých spolužiakov a ich úspechov? V nasledujúcom článku sa pozrieme na niekoľko výnimočných absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorí úspešne dokončili svoje štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave v roku 2015. Títo jednotlivci nám slúžia ako príklad inšpirácie pre tých, ktorí uvažujú nad významom neustáleho vzdelávania. Kde sa nachádzajú po ôsmich rokoch od ukončenia svojho štúdia?

investovat_do_studia
Oplatí sa investovať do štúdia? / canva.com

Univerzitné vzdelanie

Univerzitné vzdelanie predstavuje zásadný krok v ľudskom rozvoji, zohľadňujúci jeho výnimočný význam. Ten spočíva v generovaní inovácií, technologických pokrokov a efektívnych postupov. Ide o proces formovania a podnecovania kreatívneho myslenia jednotlivcov, ktorí sa vyznačujú zvedavosťou, schopnosťou hľadať riešenia problémov a túžbou posúvať sa vpred.

Pre mnohých jednotlivcov bola Ekonomická Univerzita v Bratislave významným odrazovým mostíkom. Otvorila im cestu do sveta vzdelávania a úspechu. A to nielen v akademickom prostredí, ale aj vo všeobecnom kontexte. Vytvárala stabilné základy, na ktorých mohli absolventi ďalej budovať svoje profesionálne a osobné trajektórie.

Univerzitné vzdelanie poskytuje niekoľko výhod, ktoré formujú a obohacujú život jednotlivcov:

 • Rozvoj kritického myslenia: Univerzitné prostredie povzbudzuje kritické myslenie a schopnosť hodnotiť informácie z rôznych perspektív.
 • Rozsiahla škála odborných vedomostí: Absolventi získavajú rozsiahle odborné vedomosti v rámci svojho štúdia, čo im poskytuje široký pohľad na svoje oblasti záujmu.
 • Vytváranie pracovných príležitostí – Správna klasifikácia a vzdelanie štatisticky zvyšujú šance nájsť si uspokojivé zamestnanie.
 • Zabezpečenie vyššieho príjmu – Pri zamestnaniach v štátnej či verejnej správe je s príslušným vzdelaním zabezpečený aj vyšší príjem.
 • Rozvoj sociálnych zručností – Na univerzite má človek okolo seba ďalších 5000 spolužiakov, ktorí denne riešia školské, partnerské, rodinné a pracovné problémy. Na univerzite môžno nasávať, situácie, riešenia, nápady či názory.
 • Zlepšenie ekonomiky – Slovensko zažíva posledných 20 rokov “odliv mozgov”. Každý absolvent, ktorý sa však rozhodne zostať doma, prispieva svojím podielom do ekonomiky Slovenska.
 • Vytváranie modernej spoločnosti Vzdelanie je pre modernú spoločnosť kľúčové. Učí nás ako viesť s citmi a skutočnými hodnotami.
 • Sieť kontaktov: Univerzitné vzdelanie umožňuje budovanie dôležitých medziprofesionálnych vzťahov a kontakty s rovesníkmi a odborníkmi vo svojej oblasti.
 • Premostenie hraníc – Vďaka online kurzom, programu Erazmus+, študentským organizáciám aj projektom, ktoré univerzita vytvára, zároveň búrame hranice vo svete. Spájať sa s lídrami, profesormi a mentormi z celého sveta, aby sme mohli počuť nové názory, myšlienky a teórie.

Mohlo by vás zaujímať: Študentská pôžička a všetko, čo o nej potrebujete vedieť

Úspešní absolventi 2015

Predkladáme vzorový prehľad z vybraných absolventov Ekonomickej Univerzity v Bratislave (EUBA), ktorí v roku 2015 úspešne zakončili svoje štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov. Po uplynutí osemročného časového úseku možno konštatovať, že títo mladí profesionáli prešli významnou evolúciou vo svojom odbore.

Sledovať ich kariérny vývoj od doby ukončenia štúdia až do aktuálneho obdobia poskytuje neoceniteľný vhľad do vplyvu univerzitného vzdelania na ich profesionálny rast. Otázka, či sa im vyplatilo absolvovať štúdium na EUBA, sa stáva stredobodom záujmu, ktorý vyžaduje komplexný pohľad na ich dosiahnuté úspechy a zhodnotenie individuálnych prínosov univerzitného prostredia.

Títo absolventi reprezentujú hrdé dedičstvo EUBA a sú dôkazom kvality a relevancie poskytovaného vzdelania. Ich osvedčený profesionálny postup zdôrazňuje významné prínosy, ktoré môže univerzitné vzdelanie priniesť, nielen vo forme teoretických poznatkov, ale aj v rozvoji praktických schopností potrebných na úspešnú kariéru v ich odbore.

tibor_absolvent

Tibor LINDOVSKÝ

Referent pre financovanie a transparentnosť v oblasti zmeny klímy

Organizácia Spojených národov

Po úspešnom ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite pokračoval svojim štúdiom na European University Viadrina vo Frankfurte, kde získal diplom z medzinárodného podnikania, medzinárodného obchodu, obchodu a rozvoja.

Tibor s jeho rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti medzinárodných financií, politiky klímy, zelených investícií, rozpočtovania, politiky transparentnosti, ako aj politiky zmierňovania klimatických zmien a odolnosti voči nim, zastáva post zástupcu pre Organizáciu Spojených národov (OSN).

Tibor počas svojej kariéry v OSN na určité obdobie zastával aj pozíciu Špeciálneho poradcu ministra na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

frencien_absolvent

Frencien BAUER

Riaditeľ protokolu

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Počas svojho štúdia na Ekonomickej univerzite sa začal aktívne angažovať na pôde slovenskej vláde, kde v roku 2015 získal pracovné miesto v kancelárii prezidenta. Neskôr rozšíril svoje skúsenosti pracovným pôsobením na slovenskej ambasáde vo Viedni.

Okrem toho zastával funkciu v študentskej rade pre Vysokoškolské vzdelávanie. V súčasnosti zastáva post riaditeľa protokolu v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, kde využíva svoje schopnosti a skúsenosti na podporu efektívneho riadenia protokolárnych záležitostí.


absolventi

Lucia HOJDOVA

Atašé pre životné prostredie

Stále zastúpenie SR pre EÚ

Lucia, počas svojho štúdia prežila dve významné skúsenosti v zahraničí. V rámci programu Erasmus strávila čas štúdiom vo Francúzsku, kde získala diplom na úrovni C1 v tomto elegantnom úradníckom jazyku. Okrem toho absolvovala výmenný manažérsky program v Thajsku, čo rozšírilo jej obzory o perspektívu ázijských manažérskych praktík.

Po ukončení štúdia našla svoje uplatnenie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, kde pracovala do roku 2019. Nasledujúce štyri roky sa venovala diplomatickej službe v Bruseli, kde zastupovala Slovensko v rokovaniach o legislatíve EÚ s dôrazom na zlepšenie ochrany životného prostredia a obehového a odpadového hospodárstva. Lucia týmto spôsobom zanechala významný odkaz svojím prínosom k medzinárodnému dialógu a ochrane životného prostredia.

*pozn. redakcie: Atašé = Attaché je označenie diplomatickej hodnosti

absolventi

Martin KOCUREK

Senior Controller

MET Slovakia, a.s.

Martin má profesionálne skúsenosti v oblasti financií, consultingu a ekonomického výskumu (Deloitte, Swiss Re, BNP Paribas Group, Macquarie University, Kyndryl) z Austrálie, Veľkej Británie), Švajčiarska a Slovenska.

Okrem štúdií na Ekonomickej univerzite má za sebou aj štúdium na Nottingham Trent University, kde získal titul MSc. a BA (Hons). V Austrálii pôsobil v oblasti výskumu na prestížnej austrálskej univerzite – Macquarie University v Sydney.

Neskôr pôsobil na rôznych pozíciách v oblastí financií, risk manažmentu a kontrollingu v odvetviach zaisťovníctva a asset manažmentu, financií, IT a v súčasnosti v oblasti energetiky.


Richard BÖHMER

Špecialista na návrh a kontrolu procesov KYC

ING Hubs

Richard, ako člen Modelovej konferencie 2015 na Ekonomickej univerzite v Bratislave, aktívne pôsobil v kultúrnej sekcií, čím doplnil svoje študentské skúsenosti. Jeho odvaha a záujem o medzinárodné prostredie ho viedli k účasti v programe Erasmus, v rámci ktorého strávil jeden semester na Univerzite aplikovaných vied Hochschule Mainz v Nemecku.

Počas svojich študentských čias si našiel uplatnenie vo VÚB Banke, kde sa špecializoval na oblasť overovania. Jeho profesionálna dráha sa následne presunula do skupiny ING Hubs Slovakia, kde nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti “Know Your Customer” (KYC).

Za 7 rokov postupoval cez rôzne pozície, vrátane analytika KYC, podpisovateľa KYC, odborníka na problematiku KYC a špecialistu na návrh a kontrolu procesov KYC.

peciar

Vladimír PECIAR

Hlavný analytik, odbor analýz a prognóz daňových príjmov

Ministerstvo financií SR

Vladimír momentálne zamestnáva svoje analytické schopnosti na Ministerstve financií Slovenskej republiky, kde sa intenzívne venuje prognózam trhu práce a ekonomickým analýzam. Absolvent Ekonomickej univerzity a držiteľ magisterského titulu z Masarykovej Univerzity v Brne, rozhodol sa pokračovať vo svojom štúdiu ekonomiky v prostredí Barcelony.

S 8-ročným pôsobením v Inštitúte pre finančnú politiku, ktorý je analytickým útvarom pre Ministerstvo financií SR, získal pestré skúsenosti. V tomto období sa venoval oddeľovaniu daňových príjmov a prognózovaniu, príprave kľúčových rozpočtových dokumentov, analýzam štrukturálnej politiky, spolupráci na projektoch OECD a analýzam trhu práce v kontexte daní.


Peter ŠURAN

Vedúci oddelenia controllingu

ZSSK Cargo Slovakia

Peter, absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, nezostal len pri domácich štúdiách. Úspešne absolvoval štúdium na Univerzite aplikovaných vied Hochschule Mainz, kde získal diplom v odbore medzinárodné podnikanie a obchod. V ďalšom priebehu svojej akademickej kariéry dosiahol aj magisterský titul v odbore Ekonomická diplomacia.

Jeho odborný záujem a schopnosti našli uplatnenie v nadnárodnej spoločnosti Deloitte, kde pracoval 9 rokov. V tomto čase získal cenné skúsenosti v oblasti auditu, daní, consultingu, podnikových rizík a finančného poradenstva.

V súčasnosti Peter zohráva vedúcu úlohu v oblasti controllingu v národnej spoločnosti ZSSK Cargo Slovakia.

absolventi

Szimonetta RUMANOVÁ

Hlavný analytik, odbor analýz a prognóz daňových príjmov

Grant Thornton Slovakia

Szimonetta už počas svojich štúdií prejavila aktívne zapojenie v skupine Erasmus – ESN, kde načerpala cenné skúsenosti. Okrem toho absolvovala stáž v Európskom parlamente v Bruseli a strávila semester vo Francúzsku na ESC Rennes School of Business, čím obohatila svoje vzdelanie o medzinárodný pohľad.

Po ukončení Ekonomickej univerzity sa Szimonetta pridala k spoločnosti KPMG ako čerstvá absolventka.

Neskôr získala skúsenosti aj z oblasti verejnej správy po absolvovaní stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Jej profesionálny vývoj pokračoval v spoločnostiach BP a Amazon. Aktuálne sa venuje danej problematike v spoločnosti Grant Thornton Slovakia.


Ekonomická univerzita v Bratislve

Ondrej KRIŽKO

Vyšší politický úradník pre politické záležitosti a právny štát

Veľvyslanectvo holandského kráľovstva

Ondrejovi sa skutočne oplatilo absolvovať štúdium na viacerých renomovaných univerzitách, vrátane Ekonomickej univerzity v Bratislave, Aston University v Birminghame (Veľká Británia), Masarykovej Univerzity v Brne (Česká republika) a Utrechtskej Univerzity (Holandsko).

Jeho nadanie našlo uplatnenie v jeho na Veľvyslanectve Holandského kráľovstva na Slovensku, kde zastáva pozíciu Vyššieho politického úradníka pre politické záležitosti a právny štát.

Ondrej prispel k medzinárodnému dialógu a monitorovaniu demokratických procesov ako člen volebnej hodnotiacej misie na Slovensku v rámci OSCE úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Zároveň pôsobil ako koordinátor projektu GLOBSEC Tatra Summit a koordinátor na Úrade stáleho zastúpenia Slovenskej republiky v EÚ.

kison

Martin KIŠOŇ

Projektový manažér

Advantage Austria

Martin bol významnou postavou v priebehu svojho posledného ročníka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, keď sa stal súčasťou projektu 8. modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov. Aby ešte viac rozšíril svoje vedomosti a perspektívy, venoval intenzívny letný kurz na Islandskej Univerzite počas svojho posledného „voľného“ leta. Tento kurz sa sústredil na malé štáty, regionálnu integráciu a globalizáciu.

Aktuálne, v rámci agentúry ADVANTAGE AUSTRIA, ktorá je súčasťou Rakúskej hospodárskej komory, Martin prispieva svojím nadšením a odbornými vedomosťami k úspešným expanziám rakúskych firiem na slovenský trh. Jeho angažovanosť v tejto oblasti je neoceniteľným prínosom k podpore medzinárodných obchodných vzťahov a ekonomickej spolupráce.


Eduard S. SCHLESINGER

Manažér vzťahov

PKB- Swiss private bank 

Eduard svoje štúdium obohatil o medzinárodné skúsenosti v rámci programu Erasmus, keď strávil jeden semester na Fakulte ekonomiky, práva a politických vied na Università degli Studi di Cagliari v Taliansku. Jeho vzťah s touto krajinou sa následne prehĺbil, keď sa v poslednom študijnom roku vrátil ako stážista na Slovenskú ambasádu v Ríme.

Po 8 rokoch sa nájde Eduard v manažérskom kresle v súkromnej švajčiarskej banke PKB. Jeho cesta k tomuto úspechu zahŕňala viac ako 5 ročné skúsenosti v Prahe na pozíciách manažéra v UniCredit Bank a Raiffeisen Bank.

Absolvent

Miriam ZAJACOVÁ

Poradca pre ľudské zdroje

Eastman

Po absolvovaní bakalárskeho štúdia na Ekonomickej univerzite získala magisterský titul na Univerzite Martina Luthera v Halle. Rozhodla sa usadiť v Nemecku, kde získala cenné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov. V tejto oblasti vyskúšala rôzne role, vrátane analytika pre získavanie talentov do spoločnosti a školiteľa stážistov.

V súčasnosti pôsobí ako poradca pre ľudské zdroje v nemeckej spoločnosti Eastman. Počas svojej kariéry sa zoznámila s kultúrou viacerých spoločností, vrátane Dell, DHL a EXPERTS & TALENTS Gruppe.


Natália BENEŠOVÁ

Vedúca tímu marketingu a predaja

Henkel

Natália využila príležitosť študovať bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave v cudzom jazyku. Francúzštinu, jazyk diplomacie, na vysokej úrovni. Okrem rozsiahlych znalostí v oblasti ekonómie, marketingu a diplomacie sa Natália rozhodla rozšíriť svoje vzdelanie aj iným smerom. Štúdium psychológie vníma ako príležitosť prepojenia s marketingom.

Jej vedomosti získané na Ekonomickej univerzite v Bratislave spojila s praxou, kde kombinuje poznatky o ľudskom správaní z hľadiska inej vedy. Viac ako 5 rokov sa venovala oblasti marketingu a vedenia tímov v spoločnosti Henkel. Predtým nadobudla skúsenosti v PwC Slovakia na pozícii Senior asistentky audítora.

Lukáč_6

Peter LUKÁČ

Account Director pre prémiové účty DACH

Broadcom Software

Petra to zavialo do sféry IT a kybernetickej bezpečnosti. Na jednej strane udržiava dlhodobé vzťahy s klientmi a na strane druhej je zodpovedný za správu portfólia prémiových účtov. Ročne mu prejde cez ruky asi 4,5 milióna USD.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave strávil síce iba 1,5 roka, bol to preňho skvelý začiatočný bod. Svoje štúdium dokončil v Dánsku na Syddansk Universitet. Získal titul Master of Science MSc.


MAREK

Marek KALINA

Podnikateľ, zakladateľ investičného portálu a investor

FinFin

Marek strávil 3 roky na Ekonomickej univerzite, absolvovaním bakalárskeho štúdia. Po úspešnom dokončení sa rozhodol vstúpiť do sveta podnikania s dôrazom na investície, podnikanie a cestovanie po celom svete. Založil investičný portál Finfin.

V úlohe CEO v malom podniku čelí náročným výzvam, ktoré zahŕňajú tvorbu obsahu, obchod, programovanie a zákaznícky servis. Zakladanie vlastného podniku znamená, že na Marekovi spočíva tvorba a riadenie všetkých týchto aspektov podnikania.

Napriek náročnej podnikateľskej dráhe nedá na svoju Alma Mater dopustiť. “Fakulta medzinárodných vzťahov ma naučila mnoho praktických vecí do života a spoznal som tam skvelých ľudí, s ktorými som v kontakte doteraz.”

Natália KARELOVÁ

Key Account Manager v spoločnosti

GLOBSEC


Fakulta medzinárodných vzťahov na EUBA predstavovala pre Natáliu stabilné prostredie počas celých 5 rokov jej štúdií. V rámci svojho akademického pôsobenia absolvovala polročný program politických štúdií na Sciences Po Aix. Navyše získala cenné skúsenosti počas stáže v Národnej rade Slovenskej republiky.

V nezávislej mimovládnej organizácii GLOBSEC pôsobí Natália ako manažérka vzťahov so zákazníkmi už 8 rokov. V tejto pozícii spolupracuje s tímom odborníkov zameraných na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ako aj riešenie európskych záležitostí.


VEIS

Damian VEIS

CEO a majiteľ spoločnosti

Damian Beer&Ale

Architektúra sa mu nepozdávala ale v ekonomike si našiel svoj odbor. Na EUBA získal bakalársky titul na Fakulte medzinárodných vzťahov. Bol súčasťou výberového kurzu Medzinárodné podnikanie, ktoré viedla profesorka Julie Ann Elston z Oregonskej štátnej univerzity.

Pri podnikaní je od roku 2010 kedy založil spoločnosť poskytujúcu import a export lokálneho remeselného piva a svetových pivných špeciálov. Jeho podnik za tie roky výrazne narástol, a je príkladom toho, že podnikanie môžete začať už počas štúdia a získané vedomosti rovno aplikovať.

Patrik CHMÁRA

Projektový koordinátor v spoločnost

Baustoff + Metall Gmbh

Patrik, projektový koordinátor a absolvent FMV zo ročníka 2015, má za sebou pestrú kariéru. Počas svojho štúdia strávil jeden rok na Univerzite v Toulouse vo Francúzsku a neskôr získal magisterský titul. Čestné miesto si vybudoval v Nemecko-Slovenskej obchodnej komore AHK Slowakei, kde mal príležitosť riadiť niekoľko medzinárodných projektov.

Ako projektový koordinátor a asistent riadenia pracuje v skupine vo Viedni už viac ako 5 rokov. Jeho zodpovednosťou je problematika trhov v strednej a východnej Európe, ktorú úspešne zvláda v spoločnosti Baustoff.


serra_absolvent

Bianka SERRA

Podnikateľ v gastro priemysle

Bianka, po získaní bakalárskeho titulu na Fakulte medzinárodných vzťahov, rozhodla pokračovať v štúdiu na svojej Alma Mater. Získala titul inžinierky z oblasti daňovníctva a daňového poradenstva a momentálne sa venuje prevádzkovaniu vlastného podniku.

Predtým, než sa pustila do vlastného podnikania, získala cenné skúsenosti vo Varšave ako vedúca hlavnej účtovnej knihy. Ihneď po ukončení štúdia nadobudla viac ako 2-ročné skúsenosti s vykonávaním auditu v spoločnosti BDO ako aj vedúca hlavnej účtovnej knihy OSRAM.

absolvent

Marek BAŇKOS

Systems & eAdmin špecialista

Swiss Re

Marek sa rozhodol ostať verný Bratislave. Prešiel si rôznymi rolami, vrátane stáže na Ministerstve zahraničných vecí, pozície špecialistu na overovanie, analytika v oblasti zaisťovania a systémového špecialistu.

V spoločnosti Swiss Re pôsobí už takmer 9 rokov a aktívne sa podieľa na vytváraní špecifikácií v Azure DevOps. Jeho úlohou je aj testovanie správnej implementácie, čím prispieva k úspechu spoločnosti.


absolventi

Roland DARGAJ

Senior Audit Assistant

Grant Thornton Slovakia


Roland sa venuje poskytovaniu vysoko kvalitných audítorských služieb v renomovanej spoločnosti Grant Thornton. Na Ekonomickej univerzite študoval odbor Medzinárodné záležitosti, obchod a jazyky, a už počas svojich štúdií si vytvoril niekoľko príležitostí pre úspešnú kariéru v budúcnosti.

V rámci svojich skúseností organizoval, podporoval a koordinoval vzdelávanie zamestnancov pre spoločnosť Volkswagen. Strávil 3 mesiace ako stážista na veľvyslanectve Spojeného kráľovstva v Bratislave.

V spoločnosti IBM pracoval na tvorbe správ o strategických obchodoch a poskytoval štatistické analýzy pre európskych manažérov. Nakoniec vyskúšal v spoločnosti KPMG, aké to je robiť audit, a zostal verný tejto pozícii.

absolventi

Alexandra KYSUCKÁ

Účtovný analytik

IBM

Na Ekonomickej univerzite získala magisterský titul v oblasti Ekonomickej diplomacie. Ďalej študovala medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych a politických vied na Technickej Univerzite v Lisabone.

Alexandra pôsobí v Holandsku od roku 2020 ako účtovná analytička v stabilnej spoločnosti IBM. Život v krajine tulipánov ponúka nevšedné zážitky. V rámci svojej práce v IBM v Bratislave sa starala o účtovníctvo pre región Ázia-Pacifik a kanadský trh.


Absolventi

Tomáš MIKULEC

Hlavný obchodný analytik

TPRM


Po ôsmich rokoch práce má bohaté skúsenosti v oblasti informačných technológií a služieb. Vo svojej kariére v spoločnosti Accenture sa venoval rôznym aspektom, vrátane správy obsahu, správy katalógov, analytických zručností a analýzy údajov.

Hoci strávil na Ekonomická Univerzita v Bratislave iba 3 roky, vo svojej súčasnej práci zodpovedá za koordináciu tímov a klientov a zabezpečuje úspešné spustenie projektov. Po získaní bakalárskeho titulu sa jeho najdlhším pôsobiskom stal Accenture, kde sa neustále vzdelával a posúval vpred, najmä v oblasti digitálnych technológií a cloud computingu.

absolventi

Nika ŠPÁNIKOVÁ

Manažér pre riadenie inovácií

Generali Slovensko 


Počas magisterského štúdia v obore politickej diplomacie strávila Nika semester vo Francúzsku na Sciences Po Aix en Provence, Institute d’Études Politiques. Prostredníctvom programu Erasmus+ študovala politológiu v meste Aix-en-Provence na juhu Francúzska.

Bola aktívnou členkou organizácie AIESEC, kde dosiahla pozíciu viceprezidentky. Už počas štúdia pracovala v Národnej Banke, kde získala skúsenosti s E2E manažmentom, reportingom, plánovaním a dodržiavaním osvedčených postupov.

Neskôr zakotvila v spoločnosti Hewlett Packard Enterprise, kde pokračovala vo svojej kariére. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Generali na pozícii manažérky pre riadenie inovácií.


EUBA

Michaela ARONOVÁ

Účtovník, Dlhodobý majetok

Johnson Controls International


Absolventka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave so značným množstvom účtovných skúseností. Po úspešnom získaní magisterského titulu na EUBA pokračovala vo svojej kariére v oblasti účtovníctva.

Skúsenosti nadobudla nielen v renomovaných spoločnostiach ako IBM a Johnson Controls, ale aj počas praktickej stáže v Nemecku, ktorú absolvovala počas magisterského štúdia. Na oddelení účtovníctva sa venuje kontrole účtov, zostavovaniu faktúr, spracovaniu dodávateľských faktúr. Toto obdobie ju iniciovalo a položilo základy pre jej kariéru vo svete účtovníctva.


Učíme sa pre život!

Mnoho študentov začína prejavovať skeptický postoj voči vysokoškolskému štúdiu. Ďalších 5 alebo 6 rokov v škole považujú za stratu času. Aj keby ste ako absolventi nezostali vo svojom odbore, čas strávený na akademickej pôde je bez ohľadu na to považovaný za dobrú investíciu.

Pre mňa osobne bolo štúdium na Ekonomickej Univerzite správnym rozhodnutím. Nielenže stretnete úžasných ľudí, začnete byť hladní po informáciách, hladní po novinkách, hladní aj po peniazoch a po možnostiach ako ich získať. Štúdium mi zlepšilo zmysel pre podnikanie. Tiež schopnosť zorganizovať si deň, týždeň, mesiac, ale aj rok. Tiež som našiel spôsoby, akým ventilovať stres. Okrem toho sa menej bojím riskovať, to mi umožnilo spoznávať svet. Čo viac do života potrebujete?

sokrates

Mohlo by Vás zaujímať: Oplatí sa kúpiť byt na prenájom ?

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 4

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

  by
 • Marek Kalina

  Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

Zdielaj to: