S&P 500 index

Standard & Poor 500 index  skrátený názov S&P 500 existuje od roku 1923 a v roku 1957 bol rozšírený na 500 spoločností. Index sa vypočíta pomocou váženej priemernej hodnoty základných akcii. Akcie s vyšším trhovým hodnotením majú väčší vplyv na celkovú hodnotu indexu. Indexové fondy S&P 500 sú podielové fondy alebo fondy obchodované na burze (ETF).

Index sleduje výkonnosť akcií spoločností s veľkou kapitalizáciou v USA.  Veľa investorov ho považuje za jeden z najlepších indikátorov amerického fondového trhu. Pokrýva až 80% dostupnej trhovej kapitalizácie.

Ak chcete, aby hodnota vášho portfólia rástla s ekonomikou USA, a nechcete si vyberať jednotlivé akcie, indexový fond S&P 500 by mohol pre vás byť rozumnou voľbou.

Zaujímate sa o investovanie prostredníctvom S&P 500? V článku nájdete odpovede.

Obsah článku:

 1. Čo je S&P 500 index
 2. Ako index funguje
 3. TOP  spoločnosti zahrnuté do indexu S&P 500
 4. Spôsob investovania
 5. Kde investovať
 6. Aktuálne ceny indexu S&P 500
 7. Najčastejšie kladené otázky 
 8. Záver

Čo je S&P 500 index

Hlavným kritériom indexu pri výbere spoločností je trhová kapitalizácia. Tiež sa zohľadňuje likvidita akcií, miera rastu, druh činnosti spoločnosti. Takmer polovicu hodnoty indexu tvoria akcie finančného sektoru, sektorov informačných technológií,  energetiky a zdravotníctva. Ak spoločnosť už nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, nemá to za následok jej okamžité vymazanie. Hlavným dôvodom vymazania z indexu je jej predaj alebo zlúčenie.

Burzové indexy sú štatistickým údajom,   ktorý slúži ako ukazovateľ vývoja daného trhu ako celku.  Investori môžu sledovať vývoj v čase a mať prehľad či má daný trh rastovú alebo klesajúcu tendenciu.

Ako index funguje

Indexové fondy sú medzi investormi obľúbené z viacerých dôvodov. Ponúkajú jednoduchú diverzifikáciu portfólia. Niektoré z nich umožňujú vystavenie portfólia stovkám alebo dokonca tisícom akcií a dlhopisov. Neriskujete, že stratíte všetky svoje peniaze, ak jedna spoločnosť bude fungovať zle alebo skolabuje.  

O zaradení spoločnosti do indexu rozhoduje ratingový dom Standard and Poor’s. Globálne trhy sú denne monitorované a v prípade potreby sa vykonávajú úpravy trhovej kapitalizácie.

Index S&P 500 sleduje trhovú kapitalizáciu spoločností vo svojom indexe. Trhová kapitalizácia je celková hodnota všetkých akcií, ktoré spoločnosť vydala. Vypočítava sa vynásobením počtu vydaných akcií  cenou akcií. Spoločnosť, ktorá má trhovú kapitalizáciu 100 miliárd USD, získa 10-krát väčšie zastúpenie ako spoločnosť, ktorej trhová hodnota je 10 miliárd USD. 

K októbru 2021 bola celková trhová kapitalizácia indexu S&P 500 36,54 bilióna USD.

TOP  spoločnosti zahrnuté do S&P 500 indexu

Korporácie zastúpené v indexe S&P 500 sú najziskovejšie spoločnosti v USA.  Podliehajú prísnym kótovacím kritériám. Aby sa spoločnosť mohla zapojiť do indexu, musí mať trhovú kapitalizáciu 9,8 miliardy USD a súčet jej ziskov za posledné štyri štvrťroky musí byť kladný. Každá spoločnosť musí tiež získať súhlas indexového výboru. 15 najväčších spoločností S&P 500 indexu podľa váhy:

 SpoločnosťOdvetvieVáha
  1Microsoft (MSFT)Informačné technológie6,43%
  2Apple (AAPL)  Informačné technológie6,36%
  3Amazon (AMZN)Maloobchodný predaj3,92%
  4Tesla (TSLA)Výrobca automobilov2,36%
  5Alphabet Class A (GOOGL)Internet + informačné technológie2,22%
  6Alphabet Class C (GOOG)Internet + informačné technológie2,09%
  7Meta (FB), predtým FacebookInternet + informačné technológie2,05%
  8NVIDIA Corporation (NVDA)Polovodiče2,00%
  9Berkshire Hathaway (BRK.B)Poistenie – diverzifikované1,30%
10JPMorgan Chase (JMP)Banky – diverzifikované1,24%
11Home Depot (HD)Maloobchod s domácimi potrebami1,09%
12Johnson & Johnson (JNJ)Výrobca liekov1.06%
13UnitedHealth Group (UNH)Plánovanie zdravotnej starostlivosti1,04%
14Bank of America (BAC)Banky – diverzifikované0.86%
15Visa (V)Kreditné služby0,83%

Spôsob investovania

Index je len štatistická metrika t. j. vážený priemer cien akcií. Do samotného indexu nie je možné investovať. Je možné investovať  do individuálnych akcií, ktoré index zahŕňa alebo do fondov, ktorú sú naň naviazané.  Keď investujete do S&P 500, kúpite si akcie vo fonde, ktoré index  sleduje.

Ak hľadáte  rýchlu diverzifikáciu a predvídateľné výnosy, môžete začať investovať do S&P 500 v niekoľkých jednoduchých krokoch. Najprv je potrebné si uvedomiť čo kupujete, otvoriť si účet, vybrať fond a potom uskutočniť svoj prvý nákup. Nakoniec je dôležité pravidelne monitorovať svoje portfólio.

Najbežnejšími spôsobmi investovania do indexu S&P 500 sú indexové fondy a  fondy  ETF, ktoré sú obchodovateľné aj na burze.

Nasledujúce informácie o niektorých významných fondoch vám  môžu  pomôcť pri rozhodovaní ako začať investovať v rámci S&P 500.

 • SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Je najstarší ETF (Exchange traded fund) v Spojených štátoch. Pôvodne bol sprístupnený v roku 1993. Je  tiež najväčší ETF fond s celkovými aktívami takmer 270 miliárd USD. Pomer nákladov je 0,09 %
 • Vaguard 500 Index Investor Share Class (VFINX). Ide o podielový fond, ktorý takmer identicky odráža index S&P 500 a jeho váhy. Je aktívne riadený, takže pomer nákladov je vyšší na úrovni 0,14 %.
 • Fidelity 500 Index. Ide o vynikajúci indexový fond (je to vlastne podielový fond), pretože pomer nákladov je len 0,015 % – jeden z najlacnejších dostupných. Existuje už od roku 1988 a spravuje ju Fidelity, jedna z najväčších investičných spoločností.
 • State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Tento fond má minimálnu investíciu 10 000 USD a pomer nákladov 0,16 %. Od svojho vzniku v roku 1992 však vykazuje vysoký výkon (v roku 2019 sa vrátil nad 31 %).

Okrem týchto sa používa pri obchodovaní aj CFD fond kde investori využívajú finančnú páku. Táto môže znásobiť zisk alebo pokryť stratu. K tomuto obchodovaniu sa žiada vybrať si kvalitného brokera.

Kde investovať

Do S&P 500 môžete investovať rôznymi spôsobmi – prostredníctvom banky, brokera, finančného poradcu alebo robo poradcu.

 • Banka sa môže zdať ako najpohodlnejší spôsob investovania do indexu S&P 500, pretože vám umožňuje mať všetky svoje účty na jednom mieste. Nevýhodou je, že poplatky môžu byť v bankách vysoké a nie vždy môžete získať kvalitnú individuálnu pomoc  na investovanie. Je to hlavne preto, že investície pre banky nie sú ich hlavným biznisom. 
 • Broker je spoločnosť, ktorá umožňuje investovať do indexov a finančných inštrumentov. Investor si vytvorí účet, vloží peniaze, zadá svoje objednávky a broker ich realizuje. Broker obchoduje na cudzí účet, pričom za každý uskutočnený obchod inkasuje poplatok alebo získava časť rozdielu ceny a dopytu.  Na internetových stránkach je široká ponuka týchto spoločností. Sú vhodné pre skúsenejších investorov.
 • Finančný poradca. Finanční poradcovia poskytujú poradenstvo a prijímajú rozhodnutia v mene svojich klientov  za kompenzáciu. Nezaujímajú sa len o investície, ale o každý aspekt vašej finančnej situácie. Na investovanie do S&P 500 nevyhnutne nepotrebujete  finančného poradcu.
 • Robo poradca. Robo poradcovia sa stávajú čoraz obľúbenejšími, pretože  poplatky sú nízke. Je automatizovaný a beží na algoritmoch. Takýto robot vám môže pomôcť v prípade, že nemáte skúsenosti s investovaním. Jeho úlohou je pomôcť drobným investorom s výberom vhodného investičného portfólia Je vhodný aj pre začiatočníkov.

Aktuálne ceny index S&P 500

Prostredníctvom dole uvedeného grafu môžete sledovať  prehľad cien indexu S&P 500.   Zobrazené ceny v reálnom čase sú orientačné a nie sú to oficiálne burzové ceny. Údaje o cene sa môžu líšiť od skutočnej trhovej ceny.

Na grafoch je znázornený  rozsah  medzi minimálnymi a maximálnymi cenami indexu S&P 500 v amerických dolároch za deň a celý rok. Na webovej stránke  môžete sledovať aj iný rozsah napr. mesiac, štvrťrok atď. 

 • Denný rozsah cien indexu
 • Ročný rozsah cien indexu

Aktuálny  index cien  podľa grafov

Denný rozsah ceny indexu (daily range)      4 665,98 – 4 695,26
Ročná minimálna a maximálna cena indexu (52 week range)               3 633,40 – 4 743,83 
Otváracia cena (open price)                    4 691,00 
Predchádzajúca uzatváracia cena (previous close)                    4 701,21 

Záver

Indexové fondy sú medzi investormi obľúbené z viacerých dôvodov. Ponúkajú jednoduchú diverzifikáciu portfólia, pričom niektoré fondy umožňujú vystavenie portfólia stovkám alebo dokonca tisícom akcií a dlhopisov. Neriskujete, že stratíte všetky svoje peniaze, ak jedna spoločnosť bude fungovať zle alebo skolabuje, ako by ste to urobili s individuálnymi investíciami.

Sú pasívne spravované, čo znamená, že neplatíte za niekoho, kto aktívne vyberá investície. Výsledkom je nižší pomer nákladov, napr. nižšie poplatky za správu investícií v porovnaní s aktívne spravovanými fondmi.

Index S&P 500 sleduje najväčšie a najmocnejšie spoločnosti v Spojených štátoch. Jednotlivé akcie spravuje indexový výbor S&P, ktorý vyberá spoločnosti na základe množstva faktorov vrátane trhovej kapitalizácie, likvidity a sektorovej alokácie.

Najčastejšie  kladené otázky 

Čo je index?

Index je ukazovateľ výkonnosti vybraného portfólia cenných papierov. Používa sa na meranie výkonnosti ekonomiky a tiež porovnávanie výkonnosti fondov.

Čo je indexový fond?

Podstata indexových fondov spočíva v tom, že manažér fondu sa nesnaží oklamať trh. Jednoducho len kopíruje index (príkladom je S&P 500) tým, že nakupuje akcie z indexu v rovnakej váhe, ako sú v ňom zastúpené.

Pre koho sú indexové fondy vhodné?

Indexové fondy sú vhodné pre súkromných a firemných investorov.   Môžu slúžiť ako doplnok do portfólia (investičnej stratégie). Pri správnom rozložení fondov však môžu vytvoriť celkové portfólio. Sú vhodné pre pravidelné investovanie, ale aj jednorazový vklad na dlhšie obdobie.

Prečo investovať do S&P 500 indexu?

Výhodou je, že prostredníctvom jedného cenného papiera môžete získať množstvo akcií.

Ako investovať do indexu S&P 500?

Môžete investovať prostredníctvom ETF fondu, ktorý je obchodovateľný na burze. Ďalšie  možnosti sú finančné deriváty (CFD, opcie, futures, swapy) a iné.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 1

Ešte žiadne hodnotenie!