Akciové dividendy

« Back to Glossary Index

Niektoré podniky nevyplácajú dividendy, ale ponúkajú akcionárom voľné akcie. Finanční úrad toto tiež považuje za dividendy a preto aj tento výnos podlieha zdaneniu.

« Back to Glossary Index