Ochrana osobnych udajov

OMG media s.r.o. (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S NARIADENÍM GDPR

podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

1.Účelom tejto informačnej povinnosti je informovať dotknuté osoby o zákonom stanovených informáciách, ktoré je povinný prevádzkovateľ poskytnúť dotknutej osobe pri každom spracúvaní osobných údajov o tejto osobe. 

2.Účelom tejto informačnej povinnosti, je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou

Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

PREVÁDZKOVATEĽ:

OMG media s.r.o., sýdlo Viglašská 21, 85107, Bratislava, IČO:  50898078

(ďalej v texte dokumentácie len ako „prevádzkovateľ“

kontaktné údaje 

doručovacia adresa:         OMG media s.r.o., sýdlo Župné námestie 3, 81103, Bratislava, IČO:  50898078 

mailová adresa:                 [email protected]
Tel. kontakt: +421 907 593 172

Účelspracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • poskytnutie informácií, ktoré žiada dotknutá osoba na jej emailovú adresu, prípadne telefonicky,  
 • alebo dodanie tovaru alebo služieb, 

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 • v súvislosti s vybavovaním vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú:
  • partnerom prevádzkujúcim finančné poradenstvo Finvia holding a.s. Červeňova 18 Bratislava 811 03 a GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín
  • partnerom prevádzkujúcim affiliate network eHUB.cz s.r.o. Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7, IČO: 24818569
  • partnerom prevádzkujúcim realitné poradenstvo FÉRmakléři.cz s.r.o., IČO: 29373557, Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú meno a priezvisko, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe a z akého zariadenia, čo z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujalo a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:


1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;


2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach;


3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newslettrov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;


4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;


5. údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré
klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;


6. údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;

7. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám posielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;

PREČO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A ČO NÁS K TOMU
OPRÁVŇUJE?

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu účtov a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas. V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom
rozsahu buď:

1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
2. na základe vášho súhlasu.

AK NAVŠTÍVITE NÁŠ WEB

Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam. Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača.

Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné
zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako
cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok.

O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.
Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

• identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;

• zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;

• so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;

• evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu. Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí
fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:
• ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú: o sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať
štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy; o zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové
funkcionality; o prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie, ponuky na mieru na našom webe;


• umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
o k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach; o pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;

k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo “Páči sa mi to” alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou prostredníctvom služby Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti „Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?“


Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v sekcii „Nastavenia súkromia vášho prehliadača“ a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe (mimo panel s upozornením) alebo kliknete na tlačidlo “Rozumiem”, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenia súkromia vášho prehliadača.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností
Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich
zákonov:


• zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
• zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
• zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
• zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti. Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto
práva patria:

Právo na prístup
Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich
osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente “Ochrana osobných údajov zákazníkov”. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
• odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na
ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod,
prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
• využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo
namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe
našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené
záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
• domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť
v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to,
že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak
spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej
povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri
časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
• popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
• vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr.
Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom
takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by
ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
• vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich
požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

• vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie
popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas
ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich
osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a
ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj
súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli
na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré
spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na
základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a
čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné
údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme
mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať
sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v
prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami
vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu
osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/

AKO JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNOTLIVÉ PRÁVA?

V prípade nejasností alebo otázok k vyplneniu zavolajte nám na linku +421907593172, kde vám naši operátori pomôžu.
Ak sa vaša požiadavka týka údajov o vašej platobnej karte, ktoré spravujeme spoločne so spoločnosťou PayPal, Stripe, odovzdáme vašu požiadavku banke, ktorá zaistí jeho vybavenie.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného
mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky,
sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom
predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov.

Marek Kalina
[email protected]
+421 907 593 172

Zdielaj to: