Candlestick chart

Ako z názvu vyplýva, ide o sviečkový graf. Pre tento graf je špecifické vyznačenie obchodného rozpätia, otváracej a zatváracej ceny pre konkrétny deň.

Vložiť komentár