charting

Označuje manuálne zakresľovanie čiar a ďalších grafických nástrojov do grafu, čo napomáha technickej analýze.

Vložiť komentár