DATE OF ISSUE

Je presný dátum, kedy bol cenný papier vydaný.