dátum splatnosti

Je dátum, kedy emitent obligácie spláca investorovi nominálnu hodnotu.

Vložiť komentár