Emu

« Back to Glossary Index

Economic and monetary union – ekonomická a monetárna únia. Je to únia, ktorej koncept je vyskladaný z piatich alebo šiestich krokov smerujúcich k ekonomickej integrácie a komfortnému využívaniu spoločnej meny. V závere týchto krokov sa snaží o „spokojný život“ eurozóny prostredníctvom harmonizácie fiškálnych a iných hospodárskych politík.

« Back to Glossary Index