Európska investičná banka

« Back to Glossary Index

EIB european investment bank – je medzinárodná organizácia. Vznikla v roku 1958 a vlastnia ju členské štáty EÚ, za účelom rozvíjania vhodných investičných projektov.

« Back to Glossary Index