Európska investičná banka

EIB european investment bank – je medzinárodná organizácia. Vznikla v roku 1958 a vlastnia ju členské štáty EÚ, za účelom rozvíjania vhodných investičných projektov.