Na čo nám slúži životné poistenie?

Na čo nám slúži životné poistenie – toto je otázka mnohých z vás, odpoveď nájdete v tomto článku.

Životné poistenie má poistnému, alebo pozostalým oprávneným osobám poskytnúť finančné zabezpečenie ak by prišlo k nečakanej udalosti. Životné poistenie neslúži len ako ochrana voči takýmto udalostiam, ale môže predstavovať aj zhodnotenie akumulovanej sumy. V tom prípade hovoríme o investičnom životnom poistení, kapitálovom životnom poistení a dôchodkovom životnom poistení.

Aké môžete mať druhy životného poistenia

  • Rizikové životné poistenie – toto poistenie sa uzatvára pre prípad smrti, alebo aj iných rizík ako sú invalidita, choroba, hospitalizácia. Celé poistenie je využité na pokrytie poistného rizika. Tento druh ŽP sa využíva v tedy, ak poistník nemá záujem o sporenie. Jeho jediným cieľom je sa poistiť voči hore spomenutým rizikám. V súčasnosti patrí práve tento typ k tým najžiadanejším.
  • Investičné životné poistenie – predstavuje kombináciu rizikového životného poistenia a investovania do podielových fondov. Toto poistenie slúži na ochranu voči nečakaným udalostiam a tiež na zhodnotenie odložených finančných prostriedkov.
  • Kapitálové životné poistenie – obsahuje okrem poistenia rizík aj poistenie pre prípad dožitia. V tomto prípade sa poistencovi popri poistení smrti vytvára aj poistná rezerva. To znamená, že táto vytvorená poistná rezerva bude poistníkovi vyplatená v prípade dožitia vopred stanoveného veku.

Aké môžu byť pripoistenia k životnému poisteniu?

Poistenec má možnosť si sám určiť pripoistenia k životnému poisteniu v závislosti od jeho vlastných rozhodnutí.  Najčastejším pripoistením k ŽP sú úrazové poistenia. Úrazové pripoistenia nájdete vo väčšine zmlúv a sú už bežným štandardom.

Podľa štatistík poisťovní je väčšina poistených plnení hlavne z ochorenia. Žiaľ pri chorobe Vám úrazové pripoistenia nepomôžu. Preto je najlepšie si dojednať aj pripoistenia napríklad práceneschopnosti, straty zamestnania alebo nemocenské pripoistenie a ďalšie…

Osobitnou kategóriou pripoistení je aj poistenie detí. Veľké množstvo poisťovní má vo svojej ponuke aj životné poistenie detí. Toto poistenie kryje úraz a chorobu. Ale veľa poistencov ho využíva aj na vytváranie rezervy, napríklad na pokrytie nákladov na štúdium.

Špeciálne poistenie predstavuje cestovné poistenie, o ktorom sme písali v tomto článku. Porovnaniu cestovných poistení sme sa venovali v samostatnom článku.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

  • Marek Kalina

    Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

Zdielaj to: