Fibonacciho stratégia

Fibonacciho stratégia je nástroj obľúbený u mnohých obchodníkov využívajúci technickú analýzu. Túto stratégiu navrhol v 13. storočí matematik Leonardo Fibonacci. Fibonacciho úrovne poskytujú objektívne cenové referenčné body. Tak odstraňujú subjektivitu a prijímajú informovanejšie rozhodnutia v investovaní.

Čo je Fibonacciho stratégia ?

Fibonacci predstavuje úrovne supportu a rezistencie, ktoré sú založené na pomeroch vytvorených s číslami v Fibonacciho sekvencii. Fibonacciho sekviencia je dobre známa matematická séria čísel, pričom každé číslo je súčtom predchádzajúcich dvoch: 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8 až dostávame:

Fibonacciho postupnosť čísel : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 atď.

Úrovne, s ktorými sa pracuje sa zistia vydelením jedného čísla v rade číslom, ktoré nasleduje.

Napríklad: 89 delené 144 sa rovná 0,618. Takto môžete postupovať hociktorým párom čísel v postupnosti, stále dostanete výsledok 0,618 – 61,8 % – toto číslo je známe aj ako zlatý rez.

Druhú úroveň určil nasledovne. Vybral číslo v poradí a vydelili ho číslom, ktoré je o dva ďalej v poradí. Táto rovnica dáva vždy číslo blízke 38,2%. Napríklad 21 / 55= 0,3818. 

„Zlatý pomer“ sa nachádza medzi dvoma úrovňami 38,2 % a 61,8%.

Ďalším číslom, ktoré sa používa vo Fibonacciho stratégii je číslo 23,6 %.  Ako už správne možno tušíte vzniklo vydelením čísla tretím číslom v poradí. 

Kľúčové úrovne, na ktoré sa na základe Fibonacciho postupnosti zameriavame pri obchodovaní na trhoch sú úrovne 38,2 % , 50 % a 61,8 %

50% úroveň nepochádza z Fibonacciho postupnosti ale ide o veľmi dôležitú hladinu, kde sa trh otáča.

Na čo sa používa Fibonacciho postupnosť?

Fibonacciho retracement je technická analýza, ktorú viete využívať v rôznych platformách od brokerov ako pomôcku pri investovaní. Hladiny Fibonacciho retracementu predstavujú dôležité supporty a rezistencie, kde sa cena zastavuje alebo odráža.

fibonaciho postupnost v grafe

Fibonacciho retracement sa využíva takým spôsobom, že sa vyhľadajú posledné významné high a low na grafe.

Medzi tieto body sa natiahnu retracement úrovne.

Vzniknuté hladiny používajú pre hľadanie obchodných príležitostí.

Tieto úrovne sa aplikujú tak, že sa vodorovne označia medzi hornými a dolnými bodmi v grafe, aby sa vytvorila mriežka. Tieto vodorovné čiary sa používajú na identifikáciu možných bodov obratu ceny.  Úrovne 38,2%, 50% a 61,8% pôsobia ako potenciálny bod obratu trhu.

Teória je taká, že ak ceny akcií počas niekoľkých dní vystrelia a v zápätí začnú klesať naspäť, bude existovať support línia na úrovni Fibonacciho úrovní. Podobne, ak ceny akcií klesli a odrazili sa späť hore, na úrovni Fibonacciho by ste videli rezistenčnú líniu.

Keď sa cena nachádza okolo úrovne 61,8%, vo všeobecnosti sa predpokladá, že trend je na konci a môže sa začať ďalší trend.  

Fibonnaciho stratégiu napríklad môžete použiť aj pri investovaní do forexu.

Kedy nepoužívať Fibonacciho stratégiu

Túto stratégiu je potrebné použiť ako pomocné vodítko v tých najzreteľnejších trendoch a trhoch. Fibonnaciho stratégiu je vhodné využiť s inou stratégiou. A tak nájsť správny bod vstupu / výstupu z trhu.

Nástroj Fibonacci nepoužívajte:

 • Na turbulentných (volatilných) trhoch, kde cena často stúpa.
 • Nepoužívať len jednu stratégiu. Fibonacciho stratégiu je vhodné doplniť aj o iný indikátor / stratégiu.

Postup Fibonacciho stratégie

Táto stratégia môže byť použiteľná na akomkoľvek trhu (akcie, opcie, futures). Keďže nástroj Fibonacci sleduje trend, využijeme dáta tohto trendu aby sme vedeli kedy nakúpiť / predať. Obchodníkmi sú úrovne Fibonacci vnímané ako oblasti supportu a rezistencie, a preto by tieto úrovne mohli byť rozhodujúcim faktorom úspechu obchodníka.

 1. Nájdite dlhodobý (denný časový rámec) trend. 

Je to veľmi jednoduché, ale tak isto aj veľmi zásadné. Je dôležité správne určiť, či prevláda rastúci alebo klesajúci trend. Ako môžeme vidieť  na grafe, prevláda rastúci trend.

trend v investovaní
 1. Nakreslite čiaru spájajúcu vyššie minimá. 

Táto línia sa stáva našou trendovou líniou, ktorá slúži ako úroveň supportu a rezistencie. V našom prípade bude použitá ako support línia.

Fibonacciho retracement
 1. Nakreslite Fibonacciho z Swing low na Swing high. 

Keďže ide o rastúci trend, začali sme so 100% úrovňou pri nízkom výkyve a skončili sme 0% pri najvyššom výkyve.

Fibonacciho stratégia
 1. Počkajte, kým cena príde na trendovú hranicu medzi 38,2% a 61,8%. 

V našom grafe sa cena dotýka trendovej čiary v dvoch bodov (1 a 2). Medzi týmito dvoma bodmi je výrazný rozdiel. V bode 1 sa cena dotýka trendovej línie medzi 78,6% a 100%, zatiaľ čo v bode 2 sa cena dotýka trendovej línie medzi 38,2% a 61,8%. 

Fibonacciho postupnost investovanie

Keďže líniu medzi 38,2% a 61,8% nazývame „zlatým pomerom“ (pre nás kritickým), tak obchodník by sa mal rozhodovať nasledovne:

 • Obchodník by mal nakupovať iba vtedy, keď sa cena vráti do zlatého pomeru, nemalo by sa uvažovať o spätných prevodoch na iné úrovne. Preto v bode 2 hľadáme príležitosti na nákup.
 1. Umiestnenie stop-entry a stop-loss. 

Cenu, pri ktorej vstúpime na trh, by sme mali umiestniť potom, ako ceny stúpnu nad 38,2% alebo 50%. Je potrebné počkať na tento moment, pretože ceny sa nemusia pohybovať naspäť nahor. 

Pri určovaní stop-loss ceny sa musíme pozrieť na prechádzajúcu support líniu a rezistenčnú líniu, odkiaľ cena vypukla. Stop-loss cenu určíme pod túto hodnotu. V našom prípade môže byť táto cena umiestnená na 50% a 61,8%, pretože ak by narušila 50% hladinu, uptrend by sa stal neplatným.

Fibonacciho retracement investovanie

Kedy nakupovať a kedy predávať?

Základným predpokladom je, že pri rastúcom trende trhu nakupujete pri stiahnutí na úroveň supportu , zatiaľ čo počas zostupného trendu predávate na úrovni rezstencie.

 • Nákup blízko 50 % bodu s príkazom stop-loss tesne pod 61,8%.
 • Nákup blízko bodu 38,2% s objednávkou stop-loss tesne pod 50%.

Môžeme si to vysvetliť aj na nasledujúcich grafoch:

 1. Rastúci trend – pri tomto trende umiestňujeme Fibonacci od extrémne nízkej až po extrémne vysokú. Je dôležité si všimnúť, ako sa cena dotkla úrovne spomínaných 50% a následne opäť rástla s trendom.
stratégia pri investovaní
 1. Klesajúci trend – pri klesajúcom trende sa umiestňuje Fibonacii naopak, od extrémne vysokej ceny po extrémne nízku. Následne potrebujeme vykresliť úrovne 50 % a 61,8% a sledovať, ako sa cena bude reagovať.

V grafe nižšie môžeme vidieť, že cena rešpektovala 50% úroveň a nemohla sa pohybovať pevne nad ňou. Cena nakoniec pokračovala s nižším trendom.

Fibonacciho stratégia

Záver

Fibonacciho stratégia je prevládajúcim nástrojom, ktorý používa veľa obchodníkov. Nie je dobré sa spoliehať vždy iba na Fibonacciho línie, pretože žiadny ukazovateľ nefunguje úplne sám a na 100%.

Na potvrdenie pravosti a presnosti vygenerovaných obchodných signálov použite ďalšie nástroje. Ďalším dôležitým krokom je nepoužívať Fibonacciho stratégiu na veľmi krátkodobých grafoch, pretože trh je volatilný.

Fibonacciho stratégia na dlhšie časové rámce poskytuje lepšie výsledky.

Chceli by ste začať, ale neviete o investovaní nič? V týchto knihách o investovaní nájdete rady od svetových investorov.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!