Absolute-return stratégia

Investičná stratégie snažiaca sa o určité zhodnotenie v danom časovom horizonte bez ohľadu na vývoj trhu.

Vložiť komentár