Accumulate

« Back to Glossary Index

Pojem accumulate pochádza z angličtiny a vo finančnej sfére označuje doporučenie nakupovať akcie. Akcie sa akumulujú, ak  ich cena klesne. Akonáhle sa zasa zdvihne na štandardnú cenovú hladinu alebo aj vyššiu, doporučuje sa akcie držať.

« Back to Glossary Index