Active market (aktívny trh)

Finanční trh, ktorý je charakteristický veľkým objemom obchodov a veľkou likviditou.

Vložiť komentár