Administrátor

« Back to Glossary Index

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je eminentom poverená k zaisteniu  výplaty plynúcej z vlastníctva cenného papieru. Alebo spraviť potrebné úkony k vydaniu novej emisie akcií.

« Back to Glossary Index