Akcie kmeňové

« Back to Glossary Index

Kmeňové akcie sú najbežnejší typ vydávaných akcií. Akcionárom dávajú právo podieľať sa na zisku (tzv. právo na dividendu). Opakom kmeňových akcií sú prioritné akcie.

« Back to Glossary Index