Akcionár

Je podielnik akciovej spoločnosti, ktorý vlastní určitý počet akcií. Podľa objemu vlastnených akcií má akcionár právo na podiel zo zisku na riadení spoločnosti.

Vložiť komentár