Akciová spoločnosť

« Back to Glossary Index

Forma spoločnosti, ktorej základné imanie je tvorené určitým počtom akcií v určitej menovej hodnote. Spoločnosť ručí za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

« Back to Glossary Index