Akciové deriváty

« Back to Glossary Index

Akciový derivát je finanční inštrument, ktorý má ako podkladové aktívum akciové nástroje, alebo akcie samotné. Akciovým nástrojom sa rozumie kôš vybraných akcií napríklad jedného sektoru (energetika, automobilový priemysel apod.) v podobe indexu, poprípade index celého akciového trhu.

« Back to Glossary Index