Akciové fondy

« Back to Glossary Index

Sú fondy, ktoré majú minimálne 66% investícií v akciách. Je pre nich typické, že obchodujú na krátkodobom kolísaní kurzu. Sú to veľmi rizikové fondy vhodné na dlhší investičný horizont.

« Back to Glossary Index