Akciové fondy

Sú fondy, ktoré majú minimálne 66% investícií v akciách. Je pre nich typické, že obchodujú na krátkodobom kolísaní kurzu. Sú to veľmi rizikové fondy vhodné na dlhší investičný horizont.