Arbitráž

« Back to Glossary Index

Investičná stratégia založená na využití cenových rozdielov jednotlivých inštrumentov. Tieto cenové rozdiely môžu vzniknúť napríklad obchodovaním totožných kontraktov na rôznych burzách (tzv. teritoriálna arbitráž). V súčasnej  dobe sú vďaka veľkej prepojenosti jednotlivých trhov možnosti arbitráže veľmi malé.

« Back to Glossary Index