Ask

Ask je dopytová cena, za torú obchodníci sa pokúšajú predať daný menový pár proti druhému. Túto cenu dostanete, aj otvoríte dlhú pozíciu (long).

Zdielaj to: