Back-testing

Spätné testovanie obchodnej stratégie na historických dátach grafov.

Vložiť komentár