Bearish Market (Medvedí trh)

Každý trh, je momentálne v klesajúcom trende. Cena vytvára stále nižšie maxima (Lower Highs) a nižšie minimá.