CALL OPCIE

Je kontrakt, pri ktorom má držiteľ právo (ale nie povinnosť) nakúpiť od upisovateľa (vystaviteľa opcie) isté množstvo aktív, pričom tieto aktíva majú vopred stanovenú realizačnú cenu.