CAPEX

Predstavuje náklady, ktoré spoločnosť vynaloží pri obstarávaní investičného majetku.

Vložiť komentár