CAPITAL MARKET

Z názvu vyplýva, že ide o kapitálové trhy, kde sa obchoduje s cennými papiermi.