CEO

Generálny riaditeľ. Alebo aj osoba s výkonnou mocou, spravidla najvyššie postavená osoba spoločnosti.

Zdielaj to: