CFD (Contract for Differenct) kontrakty

« Back to Glossary Index

Sú kontrakty na vyrovnanie rozdielu. Ide o ďalší finančný derivát. Na trhu sa objavili až v roku 1990 a najprv boli dostupné len pre inštitucionálnych investorov. Neskôr ich popularita vzrástla a v súčasnosti sú CFD trhy na vysokej úrovni.  Hodnota týchto kontraktov priamo závisí na hodnote podkladových aktív a z nich sa aj odvádza. Medzi tieto aktíva zaradzujeme rôzne nástroje finančného trhu (komodity – striebro/zlato, menové páry..) alebo termínované nástroje (deriváty komoditných búrz, futures kontrakty…). Výhodou CFD je, že umožňuje dlhodobú aj krátkodobú pozíciu a ich zisk sa vypočítava výlučne na základe vstupnej a výstupnej ceny.

Stavba CFD kontraktov sa do istej miery podobá stavbe futures kontraktov. No pri detailnejšom pohľade vidíme niekoľko zásadných rozdielov. Transakcie na trhu Forex futures sa prevádzajú pri spotovom kurze a je možné uzavrieť ich v akomkoľvek okamihu.

« Back to Glossary Index