Čiarový graf (line graf)

Ako z názvu vyplýva, ide o čiarové zobrazenie pohybu ceny. Je to najjednoduchšie možné znázornenie, no zároveň nám o stave trhu povie najmenej. Vidíme v ňom čiary vedené z každej zatváracej ceny do ďalšej zatváracej ceny, čo  nám ukazuje len smer, ktorým sa trh uberá.