čierny piatok

« Back to Glossary Index

Názov označujúci prelomový deň vo ekonomickom sektore.  29. októbra 1929 padli akcie prudko nadol a začala sa hospodárska kríza pre USA a Európu. Táto kríza sa netýkala len bohatých ľudí, dopad mala aj na strednú a nižšiu vrstvu obyvateľstva.

« Back to Glossary Index