Dátum emisie cenného papiera

Je dátum, v ktorom môže byť cenný papier prvýkrát ponúknutý a vydaný nadobúdateľovi.

Vložiť komentár