Dátum expirácie

Je dátum, kedy cennému papieru končí možnosť uplatnenia. ak cenný papier nebol uplatnený do tohto dátumu, stáva sa bezcenným a prestáva existovať.