Dax futures

« Back to Glossary Index

dax futures – sú kontrakty, v ktorom sa rozlišujú dva druhy obchodov (long position – kde je povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu a odobrať dax portfólio a short position – kde je povinnosťou dodať dax portfólio a dodávateľ dostane kúpnu cenu). V skutočnosti sa však podiely dax nie sú reálne dodávané, ale sú uskutočňované formou hotovostného vyrovnania.

« Back to Glossary Index