Deep market

Deep market – je špeciálny druh trhu, kde je možné previesť ľubovoľné množstvo transakcií bez toho, aby to malo dopad na cenu.