Demo účet

« Back to Glossary Index

Demo účet – je jedným z obchodných účtov. funguje približne ako reálny účet, ale miesto reálnych disponuje s fiktívnymi peniazmi. Je to nástroj, ktorý pomáha so zoznámením sa s celou obchodnou platformou. pomocou demo účtu si jednotlivec môže vyskúšať, ako funguje obchodovanie.

« Back to Glossary Index