Detrend

Detrend – definuje snahu o odstránenie niektorých periodických zmien v číselných radách. za týmto účelom používa štatistické metódy ako napríklad regresia a snaží sa zmeniť prevažujúci trend.