Divestícia

Divestícia – je úplný opak investície. spoločnosť sa zbavuje svojho majetku.