Dlhý obchodník

« Back to Glossary Index

Dlhý obchodník –  je to ten obchodník, ktorý sa nachádza v dlhej pozícii. Teda v praxi tento obchodník čaká, kedy stúpne cena aktíva, do ktorého investoval. Toto špekulatívne očakávanie vedie k nádeji, že pri predaji bude jeho cena vyššia ako pri nákupe.

« Back to Glossary Index