Donchian kanál (donchian channel)

« Back to Glossary Index

donchian kanál (donchian channel) – je ďalším z indikátorov. V tomto prípade ide o technický indikátor, za ktorým stojí richard donchian (americký obchodník, obchodoval najmä s komoditami a futures). Tento kanál je vlastne indikátorom volatility (meria cenové pásmo s pomocou maximálnych a minimálnych hodnôt za určité obdobie).

« Back to Glossary Index